282372_tabell_294009_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282372_tabell_294009
statistikk
2017-02-06T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakdesember 2016

Innhold

Kredittforetak. Balanse. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker0000
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner90 57367 82353 99771 048
Utlån til og fordringer på kunder1 622 4151 623 0691 623 4791 628 832
Sertifikater og obligasjoner215 767205 969203 178210 649
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.166669696
Finansielle derivater106 59396 25095 359108 609
Immaterielle eiendeler651639669729
Varige driftsmidler23232325
Andre eiendeler8 3627 6158 2597 997
Sum eiendeler2 044 5492 001 4541 985 0602 027 985
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner........
Innskudd fra kunder........
Sertifikat- og obligasjonsgjeld1 496 2121 488 0091 470 8381 476 755
Andre lån321 226308 589312 892336 325
Finansielle derivater54 80834 02035 19047 470
Annen gjeld41 49039 94635 56835 584
Ansvarlig lånekapital14 06714 03913 20813 212
Sum gjeld1 927 8031 884 6021 867 6951 909 345
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital33 78533 78533 78533 849
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)48 40648 40848 61151 051
Opptjent egenkapital31 32931 29531 29330 197
Ufordelt resultat3 2273 3633 6763 544
Sum egenkapital116 746116 851117 365118 640
 
Sum gjeld og egenkapital2 044 5492 001 4541 985 0602 027 985