282372_tabell_294007_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282372_tabell_294007
statistikk
2017-02-06T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakdesember 2016

Innhold

Banker. Balanse. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker188 804238 364222 768243 795
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner861 202844 997819 531797 946
Utlån til og fordringer på kunder2 702 9232 730 1032 754 6362 748 106
Sertifikater og obligasjoner565 029571 654590 052564 120
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.196 770197 410199 212202 587
Finansielle derivater311 049294 516290 338262 727
Immaterielle eiendeler14 39814 45714 39412 885
Varige driftsmidler10 72710 73810 69210 603
Andre eiendeler87 09787 96787 67870 957
Sum eiendeler4 937 9984 990 2074 989 3014 913 725
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner1 029 0411 102 1701 094 7311 031 773
Innskudd fra kunder2 302 3842 321 7682 301 1802 307 541
Sertifikat- og obligasjonsgjeld632 888623 712631 402640 011
Andre lån96 29059 70282 35189 071
Finansielle derivater290 033269 389273 310262 716
Annen gjeld114 298130 311118 89188 514
Ansvarlig lånekapital58 46658 64259 64159 417
Sum gjeld4 523 3994 565 6944 561 5074 479 042
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital72 19772 19472 48672 886
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)70 56576 71077 13678 153
Opptjent egenkapital241 007241 239241 225241 532
Ufordelt resultat30 83134 37036 94742 112
Sum egenkapital414 600424 513427 794434 683
 
Sum gjeld og egenkapital4 937 9984 990 2074 989 3014 913 726