282372_tabell_294006_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282372_tabell_294006
statistikk
2017-02-06T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakdesember 2016

Innhold

Statlige låneinstitutter. Utlån etter næring. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer77 64777 80377 97078 175
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester4 7164 7024 6834 674
Skogbruk og tilknyttede tjenester92919191
Fiske og fangst5 7005 7455 8335 804
Fiskeoppdrett og klekkerier408411411424
Bergverksdrift og utvinning1988-43
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass1........
Utvinning av råolje og naturgass........
Industri1 7711 7461 6981 659
Bygging av skip og båter309306316317
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning120118110111
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet18181717
Utvikling av byggeprosjekter1 4031 4141 4771 476
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers362367370369
Varehandel, reparasjon av motorvogner144144144141
Utenriks sjøfart og rørtransport1151151251248
Transport ellers og lagring1443564558551
Overnattings - og serveringsvirksomhet1 0651 0571 0671 065
Informasjon og kommunikasjon290295267263
Omsetning og drift av fast eiendom44 00143 92643 90643 669
Faglig og finansiell tjenesteyting624627583760
Forretningsmessig tjenesteyting175150148145
Tjenesteytende næringer ellers15 84715 96416 03116 434