282372_tabell_294004_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282372_tabell_294004
statistikk
2017-02-06T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakdesember 2016

Innhold

Finansieringsselskap. Utlån etter næring. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer81 78482 81383 53983 440
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester3 3223 3523 3563 445
Skogbruk og tilknyttede tjenester1 0411 0961 0771 069
Fiske og fangst83807881
Fiskeoppdrett og klekkerier1 9222 0502 1542 149
Bergverksdrift og utvinning11 6351 6431 6651 590
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass12 9213 0453 0592 925
Utvinning av råolje og naturgass1 2491 1821 0461 016
Industri7 2787 0396 8056 946
Bygging av skip og båter286281258284
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning219233206147
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet1 3921 3531 3831 422
Utvikling av byggeprosjekter271300311368
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers12 75913 06513 03013 067
Varehandel, reparasjon av motorvogner10 08710 27510 2949 909
Utenriks sjøfart og rørtransport17 3787 7288 3818 443
Transport ellers og lagring111 92612 10411 99811 905
Overnattings - og serveringsvirksomhet850837840843
Informasjon og kommunikasjon1 9861 7501 8202 023
Omsetning og drift av fast eiendom1 4951 6381 6131 638
Faglig og finansiell tjenesteyting2 1602 1342 1312 203
Forretningsmessig tjenesteyting8 5138 5978 9818 949
Tjenesteytende næringer ellers3 0113 0313 0533 017