282372_tabell_294003_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282372_tabell_294003
statistikk
2017-02-06T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakdesember 2016

Innhold

Banker. Utlån etter næring. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
1I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.
Alle næringer1 219 5121 220 4091 226 4741 217 055
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester42 62942 77543 28543 827
Skogbruk og tilknyttede tjenester2 8682 8562 8612 926
Fiske og fangst25 32926 00226 38925 689
Fiskeoppdrett og klekkerier15 29916 05816 74215 705
Bergverksdrift og utvinning111 94911 86711 12010 121
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass15 4575 8516 1815 616
Utvinning av råolje og naturgass9 6749 9778 5528 870
Industri65 69563 53662 42058 274
Bygging av skip og båter13 88312 96412 13010 978
El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning39 05039 99644 80442 604
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet4 8504 8504 9414 876
Utvikling av byggeprosjekter91 92392 07291 93890 108
Bygge- og anleggsvirksomhet ellers37 79537 46237 95437 509
Varehandel, reparasjon av motorvogner62 21962 18062 41860 451
Utenriks sjøfart og rørtransport154 11455 02655 88857 393
Transport ellers og lagring163 38864 76865 40963 900
Overnattings - og serveringsvirksomhet14 26513 79214 35814 629
Informasjon og kommunikasjon16 00016 06814 94914 822
Omsetning og drift av fast eiendom523 889522 437523 274523 954
Faglig og finansiell tjenesteyting51 74253 16353 71356 766
Forretningsmessig tjenesteyting27 41226 39327 05727 954
Tjenesteytende næringer ellers40 08140 31840 09040 081