282372_tabell_294002_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282372_tabell_294002
statistikk
2017-02-06T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakdesember 2016

Innhold

Statlige låneinstitutter. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
1Tabellen inneholder kun de viktigste utlånstypene for den enkelte finansinstitusjonstype, summen av de ulike utlånstypene kan derfor avvike fra sum totale utlån
Totale utlån1325 561327 070322 230323 262
 
Nedbetalingslån med pant i bolig90 14190 22390 28790 479
Ikke-finansielle foretak20 77920 87221 06221 238
Finansielle foretak56414142
Offentlig forvaltning........
Ideelle organisasjoner8 5338 5788 5518 893
Husholdninger60 77360 73260 63360 306
Herav lønnstakere mv.28 57028 57028 50728 482
Utlandet........
 
Andre nedbetalingslån235 681237 108232 204233 043
Ikke-finansielle foretak11 97512 05512 10612 074
Finansielle foretak770800784809
Offentlig forvaltning54 53354 81654 51453 585
Ideelle organisasjoner10101010
Husholdninger165 697166 714162 152163 898
Herav lønnstakere mv.161 547162 574158 023159 748
Utlandet2 6972 7142 6382 667
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-261-261-261-261