282372_tabell_294001_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282372_tabell_294001
statistikk
2017-02-06T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakdesember 2016

Innhold

Kredittforetak. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
1Tabellen inneholder kun de viktigste utlånstypene for den enkelte finansinstitusjonstype, summen av de ulike utlånstypene kan derfor avvike fra sum totale utlån
Totale utlån11 663 8481 637 7341 637 2271 662 454
 
Rammelån med pant i bolig296 376297 951300 325301 533
Ikke-finansielle foretak........
Finansielle foretak........
Offentlig forvaltning........
Ideelle organisasjoner........
Husholdninger295 749297 312299 662300 871
Herav lønnstakere mv.292 546294 100296 403297 698
Utlandet627638663661
 
Nedbetalingslån med pant i bolig987 700987 771986 317988 659
Ikke-finansielle foretak13 41113 18913 29312 846
Finansielle foretak371371371374
Offentlig forvaltning........
Ideelle organisasjoner59595554
Husholdninger971 518971 840970 260973 024
Herav lønnstakere mv.913 110913 190911 498916 363
Utlandet2 3412 3122 3382 361
 
Andre nedbetalingslån (inkl. leiefinansiering)378 401350 979350 248372 146
Ikke-finansielle foretak101 427100 53899 39898 736
Finansielle foretak41 13014 34613 41833 303
Offentlig forvaltning220 159220 500221 904223 048
Ideelle organisasjoner2 1372 0872 1112 134
Husholdninger3 0853 1383 1924 725
Herav lønnstakere mv.1 7441 8121 8591 876
Utlandet10 46410 37010 22410 201
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.1 3711 033336116