282372_tabell_294000_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
282372_tabell_294000
statistikk
2017-02-06T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakdesember 2016

Innhold

Finansieringsselskap. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kroner
September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
1Tabellen inneholder kun de viktigste utlånstypene for den enkelte finansinstitusjonstype, summen av de ulike utlånstypene kan derfor avvike fra sum totale utlån
Totale utlån1164 774168 095170 194169 148
 
Kasse-, drifts- og brukskreditt (inkl. diskonteringskreditt)28 00728 44128 72328 337
Ikke-finansielle foretak9 6309 7349 5999 720
Finansielle foretak5689
Offentlig forvaltning10972
Ideelle organisasjoner2111
Husholdninger16 00316 11316 37615 808
Herav lønnstakere mv.15 79615 92616 19115 600
Utlandet2 3572 5772 7332 797
 
Andre nedbetalingslån68 63070 58472 75872 587
Ikke-finansielle foretak16 49217 60519 10718 709
Finansielle foretak99810
Offentlig forvaltning586595638597
Ideelle organisasjoner16161615
Husholdninger33 61333 84534 15234 538
Herav lønnstakere mv.32 39132 60232 88933 253
Utlandet17 91318 51418 83718 719
 
Leiefinansiering68 94869 62469 27568 995
Ikke-finansielle foretak49 52549 23448 53148 720
Finansielle foretak122124128132
Offentlig forvaltning1 7251 7151 5301 506
Ideelle organisasjoner244242247245
Husholdninger17 25918 23818 76918 322
Herav lønnstakere mv.12 11513 00913 54913 102
Utlandet73727071
 
Kurs-/verdireguleringsposter m.v.-812-554-562-772