256994_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/maanedsbalanse
256994_tabell
statistikk
2016-11-08T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Banker og kredittforetakseptember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosentfullscreen-iconBalanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosentexcel-iconBalanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosentcsv-iconBalanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Tabell 2Innskudd etter sektor og innskuddstype. Millioner kronerfullscreen-iconInnskudd etter sektor og innskuddstype. Millioner kronerexcel-iconInnskudd etter sektor og innskuddstype. Millioner kronercsv-iconInnskudd etter sektor og innskuddstype. Millioner kroner
Tabell 3Innskudd etter næring. Millioner kronerfullscreen-iconInnskudd etter næring. Millioner kronerexcel-iconInnskudd etter næring. Millioner kronercsv-iconInnskudd etter næring. Millioner kroner
Tabell 4Banker. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kronerexcel-iconBanker. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kronercsv-iconBanker. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kroner
Tabell 5Finansieringsselskap. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kronerfullscreen-iconFinansieringsselskap. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kronerexcel-iconFinansieringsselskap. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kronercsv-iconFinansieringsselskap. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kroner
Tabell 6Kredittforetak. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kroner
Tabell 7Statlige låneinstitutter. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kronerfullscreen-iconStatlige låneinstitutter. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kronerexcel-iconStatlige låneinstitutter. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kronercsv-iconStatlige låneinstitutter. Utlån etter sektor og utlånstype. Millioner kroner
Tabell 8Banker. Utlån etter næring. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Utlån etter næring. Millioner kronerexcel-iconBanker. Utlån etter næring. Millioner kronercsv-iconBanker. Utlån etter næring. Millioner kroner
Tabell 9Finansieringsselskap. Utlån etter næring. Millioner kronerfullscreen-iconFinansieringsselskap. Utlån etter næring. Millioner kronerexcel-iconFinansieringsselskap. Utlån etter næring. Millioner kronercsv-iconFinansieringsselskap. Utlån etter næring. Millioner kroner
Tabell 10Kredittforetak. Utlån etter næring. Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Utlån etter næring. Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Utlån etter næring. Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Utlån etter næring. Millioner kroner
Tabell 11Statlige låneinstitutter. Utlån etter næring. Millioner kronerfullscreen-iconStatlige låneinstitutter. Utlån etter næring. Millioner kronerexcel-iconStatlige låneinstitutter. Utlån etter næring. Millioner kronercsv-iconStatlige låneinstitutter. Utlån etter næring. Millioner kroner
Tabell 12Banker. Balanse. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Balanse. Millioner kronerexcel-iconBanker. Balanse. Millioner kronercsv-iconBanker. Balanse. Millioner kroner
Tabell 13Finansieringsselskap. Balanse. Millioner kronerfullscreen-iconFinansieringsselskap. Balanse. Millioner kronerexcel-iconFinansieringsselskap. Balanse. Millioner kronercsv-iconFinansieringsselskap. Balanse. Millioner kroner
Tabell 14Kredittforetak. Balanse. Millioner kronerfullscreen-iconKredittforetak. Balanse. Millioner kronerexcel-iconKredittforetak. Balanse. Millioner kronercsv-iconKredittforetak. Balanse. Millioner kroner
Tabell 15Statlige låneinstitutter. Balanse. Millioner kronerfullscreen-iconStatlige låneinstitutter. Balanse. Millioner kronerexcel-iconStatlige låneinstitutter. Balanse. Millioner kronercsv-iconStatlige låneinstitutter. Balanse. Millioner kroner
Tabell 16Banker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kronerexcel-iconBanker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kronercsv-iconBanker. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter sektor. Millioner kroner
Tabell 17Banker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kronerfullscreen-iconBanker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kronerexcel-iconBanker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kronercsv-iconBanker. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken