Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,6 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,7 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Tolvmånedersvekst Tremåneders glidende gjennomsnitt
Aug. 2014 5.3 5.3
Sep. 5.4 5.6
Okt. 5.4 5.9
Nov. 5.2 5.5
Des. 5.4 5.3
Jan. 5.6 5.2
Feb. 5.5 6.0
Mar. 5.8 6.5
Apr. 5.7 7.1
Mai 5.9 6.4
Jun. 5.8 5.7
Jul. 5.7 4.7
Aug. 2015 5.8 4.6
Sep. 5.5 4.8
Okt. 5.6 4.7
Nov. 5.2 4.6
Des. 5.4 4.1
Jan. 5.3 4.6
Feb. 5.2 4.9
Mar. 4.9 5.6
Apr. 5.1 5.6
Mai 4.8 5.6
Jun. 5.0 5.0
Jul. 5.0 4.9
Aug. 2016 5.0 4.9
Sep. 5.1 5.3
Okt. 5.0 5.1
Nov. 5.2 4.6
Des. 4.8 4.2
Jan. 5.0 4.3
Feb. 5.0 5.4
Mar. 5.2 6.0
Apr. 5.1 6.6
Mai 5.4 6.7
Jun. 5.7 6.9
Jul. 5.7 6.6
Aug. 2017 5.6

Publikums innenlandsgjeld var 5 342 milliarder kroner ved utgangen av august, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken.

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 201 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 6,6 prosent fram til utgangen av august, uendret sammenliknet med måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 666 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 3,7 prosent fram til utgangen av august, ned fra 4,1 prosent måneden før.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandsgjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av august. Dette beløp seg til 4 276 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,4 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,6 prosent måneden før.

Sterkere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 9,1 prosent fram til utgangen av august, opp fra 8,9 prosent måneden før.