Uendret innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før.

Publikums innenlandsgjeld var 5 329 milliarder kroner ved utgangen av juli, ifølge nye tall fra Kredittindikatoren.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Tolvmånedersvekst Tremåneders glidende gjennomsnitt
Juli 2014 5.4 5
Aug. 5.3 5.3
Sep. 5.4 5.6
Okt. 5.4 5.9
Nov. 5.2 5.5
Des. 5.4 5.3
Jan. 5.6 5.2
Feb. 5.5 6.0
Mars 5.8 6.5
April 5.7 7.1
Mai 5.9 6.4
Juni 5.8 5.7
Juli 2015 5.7 4.7
Aug. 5.8 4.6
Sep. 5.5 4.8
Okt. 5.6 4.7
Nov. 5.2 4.6
Des. 5.4 4.1
Jan. 5.3 4.6
Feb. 5.2 4.9
Mars 4.9 5.6
April 5.1 5.6
Mai 4.8 5.6
Juni 5.0 5.1
Juli 2016 5.0 4.9
Aug. 5.0 4.9
Sep. 5.1 5.3
Okt. 5.0 5.2
Nov. 5.2 4.6
Des. 4.8 4.2
Jan. 5.1 4.3
Feb. 5.0 5.4
Mars 5.2 6.0
April 5.1 6.6
Mai 5.4 6.7
Juni 5.7 6.9
Juli 2017 5.7

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 183 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 6,6 prosent fram til utgangen av juli, uendret sammenliknet med måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld utgjorde 1 672 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 4,1 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 4,0 prosent måneden før.

Uendret utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandsgjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av juli. Dette beløp seg til 4 269 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,6 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 8,9 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 9,7 prosent måneden før.

Utenlandsgjelden fortsatte å falle i 2. kvartal

Publikums samlede lånegjeld inkludert utenlandsgjelden (K3) var 6 759 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2017, hvorav utenlandsk lånegjeld utgjorde 1 430 milliarder kroner.

Publikums gjeld til utenlandske kredittkilder fortsatte å falle i 2. kvartal. Tolvmånedersveksten avtok fra -12.0 prosent til -13,1 prosent fra 1. kvartal fram til utgangen av 2. kvartal.

Størsteparten av utenlandsgjelden er tatt opp av ikke-finansielle foretak.