Svakere pengemengdevekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,4 prosent fram til utgangen av september 2017, ned fra 6,7 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,1 prosent i samme periode, opp fra 3,5 prosent fram til utgangen av august.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes lånegjeld i september. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes lånegjeld 6,5 prosent fram til utgangen av september.

Pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak var 11,5 prosent fram til utgangen av september, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 10,6 prosent. Veksten i pengemengden for andre finansielle foretak var -1,5 prosent fram til utgangen av september, viser nye tall fra pengemengdestatistikken.

Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Pengeholdende sektor Husholdninger Ikke-finansielle foretak
Sept. 2011 8.6 7.0 8.2
Okt. 2011 8.5 6.3 9
Nov. 2011 7.7 7.0 5.5
Des. 2011 6.4 7.9 4.6
Jan. 2012 6 7.6 3.5
Feb. 2012 6.3 7.7 4.8
Mar. 2012 6.8 8.7 3
Apr. 2012 5.2 8.3 0.2
Mai 2012 3.3 8.6 -4.2
Juni 2012 5.7 8.8 1.2
Juli 2012 5.2 7.9 2
Aug. 2012 5.3 8.5 -0.5
Sept. 2012 5 8.8 -0.9
Okt. 2012 4 7.3 -0.8
Nov. 2012 5.3 7.2 3.2
Des. 2012 4.8 6.8 1.4
Jan. 2013 4.9 6.8 2.1
Feb. 2013 3.8 6.5 -0.5
Mar. 2013 3.8 6.3 -0.5
Apr. 2013 4.1 5.8 1.3
Mai 2013 6.1 5.9 6
Juni 2013 4.7 6.0 2.8
Juli 2013 5.2 5.8 4.3
Aug. 2013 6.1 6.5 8.3
Sept. 2013 4 5.7 4.3
Okt. 2013 4.5 6.1 4.5
Nov. 2013 4.2 6.4 3.1
Des. 2013 6.1 6.3 5.9
Jan. 2014 5.2 6.3 5
Feb. 2014 5.7 6.4 6
Mar. 2014 5.8 5.8 8.4
Apr. 2014 6.3 6.5 6.2
Mai 2014 5.4 6.7 3.7
Juni 2014 6.8 6.2 5.6
Juli 2014 5.3 6.3 2.9
Aug. 2014 5.9 6.6 3.8
Sept. 2014 6.4 6.6 5.6
Okt. 2014 5.4 6.5 5.2
Nov. 2014 5.7 7 4.3
Des. 2014 5.5 7.4 4.5
Jan. 2015 5.6 7.2 3.9
Feb. 2015 4.9 7.2 2.1
Mar. 2015 6 6.7 6
Apr. 2015 4.9 6.7 3.6
Mai 2015 5.7 7.4 6.5
Juni 2015 4.6 6.3 5.1
Juli 2015 5.6 6.2 7.5
Aug. 2015 3.5 5.7 1.5
Sept. 2015 4.6 5.8 4.1
Okt. 2015 5.5 6.2 3.3
Nov. 2015 4.1 5.2 3.1
Des. 2015 3.1 5.1 0.7
Jan. 2016 3.1 5.5 0.6
Feb. 2016 4.4 5.1 5
Mar. 2016 3.6 5.4 0.7
Apr. 2016 5.3 5.8 5.7
Mai 2016 3.2 4.6 0.6
Juni 2016 4.6 5.3 2.6
Juli 2016 4.6 5.8 2.0
Aug. 2016 5.8 5.2 6.9
Sept. 2016 6.8 5.3 8.3
Okt. 2016 6.2 4.9 9.2
Nov. 2016 6.6 5.1 9.3
Des. 2016 5.4 4.1 8.2
Jan. 2017 6.5 3.1 11.6
Feb. 2017 6.6 3.4 11.6
Mar. 2017 7.4 3.5 15.4
Apr. 2017 7.1 3.6 12.7
Mai 2017 7.4 3.7 15.5
Jun. 2017 7.1 3.8 15.4
Juli 2017 7.7 3.2 15.3
Aug. 2017 6.7 3.5 12.6
Sept. 2017 6.4 4.1 11.5

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 2 143 milliarder kroner ved utgangen av september, opp fra 2 119 milliarder kroner ved utgangen av august. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av september var husholdningenes pengemengde på 1 214 milliarder kroner, marginalt ned fra 1 215 milliarder ved utgangen av august.

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 698 milliarder kroner ved utgangen av september, opp fra 685 milliarder måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 106 milliarder og 126 milliarder kroner ved utgangen av september.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Transaksjonsinnskudd utgjorde 87,9 prosent av total pengemengde, mens andre innskudd utgjorde 9,7 prosent ved utgangen av september. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 2,0 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtaler, sertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,4 prosent av pengemengden.

Kontakt