Svakere pengemengdevekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,7 prosent fram til utgangen av august 2017, ned fra 7,7 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,5 prosent i samme periode, opp fra 3,2 prosent fram til utgangen av juli.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes lånegjeld i august. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes lånegjeld 6,6 prosent fram til utgangen av august.

Pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak var 12,6 prosent fram til utgangen av august, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 14,4 prosent. Veksten i pengemengden for andre finansielle foretak var 1,9 prosent fram til utgangen av august, viser nye tall fra pengemengdestatistikken.

Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Pengeholdende sektor Husholdninger Ikke-finansielle foretak
Aug. 2011 7.7 7.1 7.3
Sept. 2011 8.6 7 8.2
Okt. 2011 8.5 6.3 9
Nov. 2011 7.7 7 5.5
Des. 2011 6.4 7.9 4.6
Jan. 2012 6 7.6 3.5
Feb. 2012 6.3 7.7 4.8
Mar. 2012 6.8 8.7 3
Apr. 2012 5.2 8.3 0.2
Mai 2012 3.3 8.6 -4.2
Juni 2012 5.7 8.8 1.2
Juli 2012 5.2 7.9 2
Aug. 2012 5.3 8.5 -0.5
Sept. 2012 5 8.8 -0.9
Okt. 2012 4 7.3 -0.8
Nov. 2012 5.3 7.2 3.2
Des. 2012 4.8 6.8 1.4
Jan. 2013 4.9 6.8 2.1
Feb. 2013 3.8 6.5 -0.5
Mar. 2013 3.8 6.3 -0.5
Apr. 2013 4.1 5.8 1.3
Mai 2013 6.1 5.9 6
Juni 2013 4.7 6 2.8
Juli 2013 5.2 5.8 4.3
Aug. 2013 6.1 6.5 8.3
Sept. 2013 4 5.7 4.3
Okt. 2013 4.5 6.1 4.5
Nov. 2013 4.2 6.4 3.1
Des. 2013 6.1 6.3 5.9
Jan. 2014 5.2 6.3 5
Feb. 2014 5.7 6.4 6
Mar. 2014 5.8 5.8 8.4
Apr. 2014 6.3 6.5 6.2
Mai 2014 5.4 6.7 3.7
Juni 2014 6.8 6.2 5.6
Juli 2014 5.3 6.3 2.9
Aug. 2014 5.9 6.6 3.8
Sept. 2014 6.4 6.6 5.6
Okt. 2014 5.4 6.5 5.2
Nov. 2014 5.7 7 4.3
Des. 2014 5.5 7.4 4.5
Jan. 2015 5.6 7.2 3.9
Feb. 2015 4.9 7.2 2.1
Mar. 2015 6 6.7 6
Apr. 2015 4.9 6.7 3.6
Mai 2015 5.7 7.4 6.5
Juni 2015 4.6 6.3 5.1
Juli 2015 5.6 6.2 7.5
Aug. 2015 3.5 5.7 1.5
Sept. 2015 4.6 5.8 4.1
Okt. 2015 5.5 6.2 3.3
Nov. 2015 4.1 5.2 3.1
Des. 2015 3.1 5.1 0.7
Jan. 2016 3.1 5.5 0.6
Feb. 2016 4.4 5.1 5
Mar. 2016 3.6 5.4 0.7
Apr. 2016 5.3 5.8 5.7
Mai 2016 3.2 4.6 0.6
Juni 2016 4.6 5.3 2.6
Juli 2016 4.6 5.8 2
Aug. 2016 5.8 5.2 6.9
Sept. 2016 6.8 5.3 8.3
Okt. 2016 6.2 4.9 9.2
Nov. 2016 6.6 5.1 9.3
Des. 2016 5.4 4.1 8.2
Jan. 2017 6.5 3.1 11.6
Feb. 2017 6.6 3.4 11.6
Mar. 2017 7.4 3.5 15.4
Apr. 2017 7.1 3.6 12.7
Mai 2017 7.4 3.7 15.5
Jun. 2017 7.1 3.8 15.4
Juli 2017 7.7 3.2 15.3
Aug. 2017 6.7 3.5 12.6

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 2 119 milliarder kroner ved utgangen av august, ned fra 2 163 milliarder kroner ved utgangen av juli. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av august var husholdningenes pengemengde på 1 215 milliarder kroner, ned fra 1 219 milliarder ved utgangen av juli.

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 685 milliarder kroner ved utgangen av august, ned fra 699 milliarder måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 90 milliarder og 130 milliarder kroner ved utgangen av august.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Transaksjonsinnskudd utgjorde 87,6 prosent av total pengemengde, mens andre innskudd utgjorde 9,9 prosent ved utgangen av august. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 2,0 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtaler, sertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,5 prosent av pengemengden.

Kontakt