Svakere pengemengdevekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,8 prosent fram til utgangen av juni 2017, ned fra 7,2 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,8 prosent i samme periode, opp fra 3,7 prosent fram til utgangen av mai.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var svakere enn vekstraten i husholdningenes bruttogjeld i juni, viser statistikken Pengemengde. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes bruttogjeld 6,6 prosent fram til utgangen av juni.

Pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak var 14,5 prosent fram til utgangen av juni, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 8,2 prosent. Andre finansielle foretak står for resten av pengemengden. Denne sektoren hadde en pengemengdevekst på -1,7 prosent fram til utgangen av juni.

Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Pengeholdende sektor Husholdninger Ikke-finansielle foretak
Juni 2011 8.5 6.4 10.1
Juli 2011 7.9 7.1 7.9
Aug. 2011 7.7 7.1 7.3
Sept. 2011 8.6 7 8.2
Okt. 2011 8.5 6.3 9
Nov. 2011 7.7 7 5.5
Des. 2011 6.4 7.9 4.6
Jan. 2012 6 7.6 3.5
Feb. 2012 6.3 7.7 4.8
Mar. 2012 6.8 8.7 3
Apr. 2012 5.2 8.3 0.2
Mai 2012 3.3 8.6 -4.2
Juni 2012 5.7 8.8 1.2
Juli 2012 5.2 7.9 2
Aug. 2012 5.3 8.5 -0.5
Sept. 2012 5 8.8 -0.9
Okt. 2012 4 7.3 -0.8
Nov. 2012 5.3 7.2 3.2
Des. 2012 4.8 6.8 1.4
Jan. 2013 4.9 6.8 2.1
Feb. 2013 3.8 6.5 -0.5
Mar. 2013 3.8 6.3 -0.5
Apr. 2013 4.1 5.8 1.3
Mai 2013 6.1 5.9 6
Juni 2013 4.7 6 2.8
Juli 2013 5.2 5.8 4.3
Aug. 2013 6.1 6.5 8.3
Sept. 2013 4 5.7 4.3
Okt. 2013 4.5 6.1 4.5
Nov. 2013 4.2 6.4 3.1
Des. 2013 6.1 6.3 5.9
Jan. 2014 5.2 6.3 5
Feb. 2014 5.7 6.4 6
Mar. 2014 5.8 5.8 8.4
Apr. 2014 6.3 6.5 6.2
Mai 2014 5.4 6.7 3.7
Juni 2014 6.8 6.2 5.6
Juli 2014 5.3 6.3 2.9
Aug. 2014 5.9 6.6 3.8
Sept. 2014 6.4 6.6 5.6
Okt. 2014 5.4 6.5 5.2
Nov. 2014 5.7 7 4.3
Des. 2014 5.5 7.4 4.5
Jan. 2015 5.6 7.2 3.9
Feb. 2015 4.9 7.2 2.1
Mar. 2015 6 6.7 6
Apr. 2015 4.9 6.7 3.6
Mai 2015 5.7 7.4 6.5
Juni 2015 4.6 6.3 5.1
Juli 2015 5.6 6.2 7.5
Aug. 2015 3.5 5.7 1.5
Sept. 2015 4.6 5.8 4.1
Okt. 2015 5.5 6.2 3.3
Nov. 2015 4.1 5.2 3.1
Des. 2015 3.1 5.1 0.7
Jan. 2016 3.1 5.5 0.6
Feb. 2016 4.4 5.1 5
Mar. 2016 3.6 5.4 0.7
Apr. 2016 5.3 5.8 5.7
Mai 2016 3.2 4.6 0.6
Juni 2016 4.6 5.3 2.6
Juli 2016 4.6 5.8 2
Aug. 2016 5.8 5.2 6.9
Sept. 2016 6.8 5.3 8.3
Okt. 2016 6.2 4.9 9.2
Nov. 2016 6.6 5.1 9.3
Des. 2016 5.4 4.1 8.2
Jan. 2017 6.5 3.1 11.6
Feb. 2017 6.6 3.4 11.6
Mar. 2017 7.4 3.5 15.4
Apr. 2017 7 3.6 12.4
Mai 2017 7.2 3.7 14.9
Juni 2017 6.8 3.8 14.5

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 2 150 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 2 068 milliarder kroner ved utgangen av mai. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av juni var husholdningenes pengemengde på 1 231 milliarder kroner, opp fra 1 168 milliarder ved utgangen av mai.

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 679 milliarder kroner ved utgangen av juni, opp fra 674 milliarder måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 112 milliarder og 128 milliarder kroner ved utgangen av juni.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Transaksjonsinnskudd utgjorde 87,9 prosent av total pengemengde, mens andre innskudd utgjorde 9,6 prosent ved utgangen av juni. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 2,1 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtalersertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,5 prosent av pengemengden.

Kontakt