Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av september, opp fra 5,6 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Tolvmånedersvekst Tremåneders glidende gjennomsnitt
Sep. 2014 5.4 5.6
Okt. 5.4 5.9
Nov. 5.2 5.5
Des. 5.4 5.3
Jan. 5.6 5.2
Feb. 5.5 6.0
Mar. 5.8 6.5
Apr. 5.7 7.1
Mai 5.9 6.4
Jun. 5.8 5.7
Jul. 5.7 4.7
Aug. 5.8 4.6
Sep. 2015 5.5 4.8
Okt. 5.6 4.7
Nov. 5.2 4.6
Des. 5.4 4.1
Jan. 5.3 4.6
Feb. 5.2 4.9
Mar. 4.9 5.6
Apr. 5.1 5.6
Mai 4.8 5.6
Jun. 5.0 5.0
Jul. 5.0 4.9
Aug. 5.0 4.9
Sep. 2016 5.1 5.3
Okt. 5.0 5.2
Nov. 5.2 4.6
Des. 4.8 4.2
Jan. 5.0 4.3
Feb. 5.0 5.4
Mar. 5.2 6.0
Apr. 5.1 6.6
Mai 5.4 6.7
Jun. 5.7 6.9
Jul. 5.7 6.6
Aug. 5.6 6.1
Sep. 2017 5.8

Publikums innenlandsgjeld var 5 382 milliarder kroner ved utgangen av september, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 222 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten var 6,5 prosent fram til utgangen av september, ned fra 6,6 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 685 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten var 4,6 prosent fram til utgangen av september, opp fra 3,7 prosent måneden før.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandsgjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av september. Dette beløp seg til 4 307 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,6 prosent fram til utgangen av september, opp fra 5,4 prosent måneden før.

Svakere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 8,8 prosent fram til utgangen av september, ned fra 9,1 prosent måneden før.