Sørtrønderne har sterkest utlånsvekst

Publisert:

Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 7,0 prosent i 2016 til 2 473 milliarder kroner. Utlånsveksten var sterkest til lønnstakere i Sør-Trøndelag med 9,7 prosent.

Utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere i Sør-Trøndelag var 155 milliarder kroner ved utgangen av 2016, opp fra 142 milliarder kroner ved utgangen av 2015.

Svakest utlånsvekst i Rogaland

Utlånsveksten til lønnstakere fra banker og kredittforetak var svakest i Rogaland, med 3,4 prosent. Disse utlånene beløp seg til 258 milliarder kroner ved utgangen av 2016, noe som tilsvarer 10,4 prosent av de totale fylkesfordelte utlånene til lønnstakere.

Størst andel i Oslo

Oslo står for den største andelen av utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere med 15,2 prosent. Disse utlånene utgjorde 376 milliarder kroner ved utgangen av 2016, opp fra 343 milliarder ved utgangen av 2015. Dette tilsvarer en årsvekst på 9,4 prosent i 2016.