Økte premieinntekter for skadeforsikring

Publisert:

Skadeforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 3,5 prosent fra 2014 til 2015. Livsforsikringsselskapenes premieinntekter ble redusert med 1,1 prosent i samme periode.

Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter gikk opp 2,2 milliarder kroner i 2015. I samme periode steg erstatningskostnadene med 3,4 milliarder kroner, som innebærer en økning på 8 prosent.

Figur 1

Figur 1. Premieinntekter og erstatningsutbetalinger, skadeforsikring

Nedgang i premieinntekter for motorvognforsikringer

Motorvognforsikringer, som er den største bransjen, har hatt en nedgang på 1,1 prosent i premieinntekter i løpet av 2014. Samtidig har erstatningskostnadene for denne bransjen gått ned med 3,8 prosent.

Nedgang i livsforsikringsselskapenes brutto premieinntekter

Fra 2014 til 2015 hadde livsforsikring en nedgang i brutto premieinntekter på 1,1 prosent til 91,8 milliarder kroner. Samtidig gikk erstatningsutbetalingene opp med 5,3 prosent og endte på 49,2 milliarder kroner ved utgangen av 2014.

Figur 2

Figur 2. Forfalte bruttopremier og utbetalte bruttoerstatninger, livsforsikring

Nedgang i premieinntektene for kollektiv rente og pensjonsforsikring

Kollektiv rente og pensjonsforsikring har den største andelen av både premieinntektene og erstatningsutbetalingene for livsforsikring. Fra 2014 til 2015 var det en nedgang i premieinntektene for denne type forsikring med 4,7 prosent. Samtidig steg erstatningskostnadene med 3,2 prosent. Størst økning i premieinntektene hadde individuell kapitalforsikring med en oppgang på 21,1 prosent. Samtidig økte erstatningsutbetalingene for individuell kapitalforsikring med 18,8 prosent.