Bedre verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

Publisert:

Livsforsikringsselskapene hadde en økning i verdijustert resultat på 63 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. En av årsakene er netto verdiøkning på aksjer og andeler.

Sammenligner vi 4. kvartal 2017 med samme kvartal året før, gikk resultat av ordinær virksomhet for livsforsikringsselskapene fra 5,4 milliarder til 8,6 milliarder kroner. Dette kommer frem i den nyeste statistikken over forsikringsselskapenes resultater.  

Økning i andeler i verdipapirfond for livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital har steget 8,6 prosent i 4. kvartal 2017 i forhold til tilsvarende kvartal året før. Obligasjoner og sertifikater gikk opp 5,6 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 36,8 prosent. Andeler i verdipapirfond steg 13 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde slike fond 37,5 prosent. 

Nedgang i teknisk resultat for skadeforsikring 

Teknisk resultat for skadeforsikring viste en nedgang på 25 prosent sammenlignet med 4. kvartal i fjor og endte på 8,5 milliarder kroner. Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet var omtrent på samme nivå som i fjor, og endte på 16 milliarder kroner. Premieinntektene for skadeforsikring var på 65,8 milliarder kroner, og er omtrent på samme nivå som 4 kvartal 2016.

Kontakt