Sykefravær, legemeldt4. kvartal 2002

Innhold

Arkiv for Sykefravær, legemeldt - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
13. mars 2003 4. kvartal 2002 Lavere vekst i sykefraværet
11. desember 2002 3. kvartal 2002 Fortsatt økning i sykefraværet
11. september 2002 2. kvartal 2002 Geografiske variasjoner i veksten i sykefraværet
11. juni 2002 1. kvartal 2002 Sykefraværet økte
14. mars 2002 4. kvartal 2001 Sykefraværet økte
11. desember 2001 3. kvartal 2001 Sykefraværet økte med 4,7 prosent
26. september 2001 2. kvartal 2001 Stabilt sykefravær