209992_tabell_229556_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar
209992_tabell_229556
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Svalbard
no
false
Antall sysselsatte personer opp med 1,2 prosent fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014.

Sysselsetting, registerbasert2014, 4. kvartal

Innhold

Sysselsatte i Den norske kirke, etter kjønn og virksomhet
200912010120111201212013220142MennKvinnerAntall2Prosent2
201420142013 - 20142013 - 2014
1Religiøs virksomhet omfatter næring 91310 - Religiøse organisasjoner og næring 93030 - Begravelsesvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier. Helse, omsorg og sosiale tjenester omfatter næringene 85339 - Andre sosialtejenester utenfor institusjon, 85333 - Aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede, 85313 - Omsorgsinstitusjoner for eldre og funksjonshemmede, og 85118 - Somatiske sykehjem. Barnehager og skolefritidsordninger omfatter tilsvarende næringer (85331 og 85327). Offentlig administrasjon tilknyttet kirke med mer omfatter tilsvarende næring (75120) . Andre virksomheter omfatter næringene 93020 - Frisering og annen skjønnhetspleie, 70202 - Utleie av egen fast eiendom el., 55301 - Restaurant- og Kafedrift og 55520 Cateringvirksomhet.
2Religiøs virksomhet omfatter næring 94.910 Religiøse organisasjoner og næring 96.030 Begravelsesvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier. Helse, omsorg og sosiale tjenester omfatter næringene 87.102 Somatiske sykehjem, 87.301 Aldershjem, 87.304 Avlastningsboliger/-institusjoner, 87.305 Barneboliger, 88.102 Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede, 88.103 Eldresentre og 88.999 Andre sosiale tjenester uten botilbud. Barnehager og skolefritidsordninger omfatter næringene 88.911 og 88.913. Offentlig administrasjon tilknyttet kirke med mer omfatter næring 84.120 . Andre virksomheter omfatter næringene 56.101 Drift av restauranter og kafeeer, 56.210 Cateringvirksomhet, 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers og 96.020 Frisering og annen skjønnhetspleie.
I alt8 7278 7519 0158 6548 7128 8274 1944 6331151,3
 
Religiøs virksomhet7 9017 9448 1657 8047 7917 7513 9233 828-40-0,5
Helse, omsorg, sosiale tjenester393843373736135-1-2,7
Barnehager og skolefritidsordninger55753756558863462356567-11-1,7
Offentlig virksomhet tilknyttett kirke m.m.20921322320121521910511441,9
Andre virksomheter211919243519810989163465,7