66053_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
66053
1 500 kroner mer i måneden
statistikk
2012-02-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2011

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 500 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 40 200 kroner per 1. oktober 2011. Dette er 1 500 kroner, eller 3,9 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

I tillegg til ansatte i forvaltningen omfatter lønnsstatistikken for ansatte i staten blant annet arbeidstakere i de statlige delene av undervisning, samferdsel, helse- og sosialtjenester eksklusive helseforetakene, faglig teknisk tjenesteyting og bygg- og anleggsvirksomhet. Månedslønna for ansatte i helse- og sosialtjenester eksklusive helseforetakene utgjorde i snitt 37 000 kroner per 1. oktober 2011. Dette var en økning på 3,4 prosent fra året før. Ansatte i statlig bygge- og anleggsvirksomhet hadde en månedslønn på 39 400 kroner, eller 3,4 prosent mer enn i 2010. Til sammenligning økte månedslønna med 3,3 prosent til 40 800 kroner i statlig undervisning, hvor vi blant annet har ansatte ved universitetene.

Forskjeller mellom kvinner og menn

Heltidsansatte menn i staten hadde en månedslønn på 41 700 kroner, mens heltidsansatte kvinner hadde en månedslønn på 38 200 kroner. Dette tilsvarte en vekst på henholdsvis 3,5 og 3,8 prosent, eller 1 400 kroner for både menn og kvinner.

Forvaltningen

Heltidsansatte i statlig forvaltning hadde en månedslønn på 40 000 kroner, en lønnsvekst på 1 400 kroner, eller 3,6 prosent, fra året før. Statlig forvaltning omfatter offentlig administrasjon og forvaltning, administrasjon av utenriks- og sikkerhetssaker samt trygdeordninger underlagt offentlig administrasjon. Månedslønna for ansatte i politi- og påtalemyndighet var på 41 300 kroner, noe som tilsvarte en vekst på 1 700 kroner, eller 4,3 prosent, fra året før. Til sammenligning hadde ansatte i retts- og fengselsvesenet en månedslønn på 39 700 kroner, en vekst på 700 kroner eller 1,8 prosent. I forsvar var månedslønna 37 800 kroner, tilsvarende en vekst på 3,3 prosent fra året før.

Deltidsansatte

For å sammenligne lønna til heltids- og deltidsansatte regnes lønna til de deltidsansatte om til heltidsekvivalenter, det vil si hva månedslønna ville vært om de jobbet heltid. Månedslønna for alle deltidsansatte i staten var 36 300 kroner etter denne omregningen, en økning på 3,4 prosent fra året før. Deltidsansatte menn hadde en månedslønn på 38 800 kroner, mens kvinnene hadde en månedslønn på 35 100 kroner, 3,2 prosent mer enn året før for både menn og kvinner.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger om 124 888 heltidsansatte og 28 381 deltidsansatte som er rapportert til Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. oktober 2011. Statistikken omfatter også ansatte som følger lederlønnsregulativet.

Gjennomsnittlig månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet i månedslønna.

Tabeller: