1760_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
1760
1 900 kroner mer i måneden
statistikk
2011-02-03T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2010

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 900 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtid på 38 700 kroner per 1. oktober 2010. Dette er 1 900 kroner eller 5,2 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Lønnsstatistikken for ansatte i staten omfatter i tillegg til ansatte i forvaltningen, blant annet ansatte i de statlige delene av undervisning, samferdsel, helse- og sosialtjenester eksklusive helseforetakene, faglig teknisk tjenesteyting og bygg- og anleggsvirksomhet. Månedslønna for ansatte i helse- og sosialtjenester eksklusive helseforetakene utgjorde i snitt 33 900 kroner per 1. oktober 2010. Dette var en økning på 5,6 prosent fra året før. Ansatte i statlig bygge- og anleggsvirksomhet hadde en tilsvarende månedslønn på 36 900 kroner, eller 3,3 prosent mer enn året før. Til sammenligning økte månedslønna med 3,9 prosent til 38 000 kroner for ansatte i statlig undervisning, hvor vi blant annet har ansatte ved universitetene.

Forskjeller mellom kvinner og menn

Heltidsansatte menn i staten hadde en månedslønn på 40 300 kroner, mens heltidsansatte kvinner hadde en månedslønn på 36 800 kroner. Dette tilsvarte en vekst på henholdsvis 4,9 og 5,7 prosent, eller 1 900 kroner og 2 000 kroner.

Forvaltningen

Heltidsansatte i statlig forvaltning hadde en månedslønn på 38 600 kroner, en lønnsvekst på 2 200 kroner1 eller 6,0 prosent1 fra oktober 2009. Statlig forvaltning omfatter offentlig administrasjon og forvaltning, administrasjon av utenriks- og sikkerhetssaker og trygdeordninger underlagt offentlig administrasjon. Månedslønna for ansatte i politi- og påtalemyndighet var på 39 600 kroner, noe som tilsvarte en vekst på 3 100 kroner1 eller 8,5 prosent1 fra året før. Til sammenligning hadde ansatte i retts- og fengselsvesenet en månedslønn på 39 000 kroner, en vekst på 2 100 kroner eller 5,7 prosent. I forsvar var månedslønna i gjennomsnitt på 36 600 kroner. Dette tilsvarte en vekst på 4 prosent fra året før. Heltidsansatte som jobber med utenrikssaker, hadde en månedslønn på 46 100 kroner. Dette var en økning på 6,7 prosent fra året før.

Deltidsansatte

For å sammenligne lønna til heltids- og deltidsansatte regnes lønna til de deltidsansattes om til heltidsekvivalenter, det vil si hva månedslønna ville vært om de jobbet heltid. Månedslønna for alle deltidsansatte i staten var etter denne omregning på 35 100 kroner, en økning på 5,1 prosent fra året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger for 124 768 heltidsansatte og 28 266 deltidsansatte i staten som er rapportert per 1. oktober 2010.

 

Gjennomsnittlig månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Vi benytter nå begrepet avtalt lønn og ikke regulativlønn. I avtalt lønn inngår faste tillegg. Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet i månedslønna. Tallene for 2009 er korrigert i forhold til tidligere publisering grunnet ny informasjon.

1 Tallene ble rettet 25. januar 2012.

Tabeller: