1728_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
1728
1 400 kroner mer i månedslønn i staten
statistikk
2007-03-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2006

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 400 kroner mer i månedslønn i staten

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 31 400 kroner per 1. oktober 2006. Dette var en økning på 1 400 kroner eller 4,8 prosent fra samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte kvinner hadde en månedslønn på 29 600 kroner, mens menn hadde 32 700 kroner. Dette tilsvarte en vekst på 1 400 kroner for kvinner og 1 500 kroner for menn.

Departementer og direktorater

Ansatte i departementer med underliggende direktorater og etater hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 31 300 kroner, en vekst på 1 400 kroner fra samme tidspunkt året før. Rådgivere og førstekonsulenter er de største stillingsgruppene, med en månedslønn på 31 000 kroner for rådgivere og 27 100 kroner for førstekonsulenter. Lønnsveksten var på henholdsvis 1 100 og 900 kroner. Til sammenligning hadde konsulenter en månedslønn 24 700 kroner, en vekst på vel 1 000 kroner.Retts- og fengselsvesen, politi- og påtalemyndigheter

Ansatte i retts- og fengselsvesenet hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 30 700 kroner, en vekst på 600 kroner eller 2,1 prosent. Tilsvarende tall for ansatte i politi- og påtalemyndigheten var 30 400 kroner, en økning på 1 400 kroner eller 4,7 prosent.

Universitet og høgskoler

Ansatte i universiteter og høgskoler hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 32 600 kroner. Dette var en økning på 1 300 kroner eller 4,2 prosent fra 2005. Her hadde professorer og høgskolelektorer en månedslønn på henholdsvis 46 100 og 34 600 kroner, hvilket utgjorde en vekst på 2 300 og 1 100 kroner. Førsteamanuenser hadde en månedslønn på 36 700 kroner, en vekst på 1 300 kroner fra året før.

Statlig næringsdrift

Ansatte i statlig næringsdrift omfatter blant annet ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, helse- og sosialtjenester og forretningsmessig tjenesteyting. I bygge- og anleggsvirksomhet, hvor vi blant annet finner Jernbaneverket og NVE, var månedslønna for heltidsansatte 30 000 kroner. Dette var en økning på 2 300 kroner eller 8,1 prosent sammenlignet med oktober 2005. I helse- og sosialtjenester finner vi blant annet statlige barne- og ungdomshjem og hjelpemiddelsentralene. Her var månedslønna 28 800 kroner, en lønnsvekst på om lag 1 600 kroner eller 6,0 prosent. Mattilsynet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, statlige forskningsinstitutter og NAV er eksempler på statlige enheter i forretningsmessig tjenesteyting. Her var månedslønna 30 200 kroner, en vekst på 1 500 kroner eller 5,1 prosent fra samme tidspunkt året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger om 108 152 heltidsansatte som er rapportert til Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. oktober 2006. Statistikken omfatter også ansatte på lederlønnsregulativet.

Tabeller: