1730_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
1730
1 400 kroner mer i måneden
statistikk
2007-02-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2006

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 400 kroner mer i måneden

Ansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 31 100 kroner per 1. oktober 2006. Dette var 1 400 kroner eller 4,8 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte utgjorde 31 400 kroner per oktober 2006, eller 1 400 kroner mer enn på samme tidspunkt i 2005. Menn hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 32 700 kroner, en vekst på 1 500 kroner eller 5,0 prosent fra året før. Til sammenligning hadde heltidsansatte kvinner en månedslønn på 29 600 kroner, en vekst på 1 400 kroner eller 4,8 prosent.

Deltidsansatte

Ved å beregne lønna til deltidsansatte som om de jobbet heltid, hadde deltidsansatte en gjennomsnittlig månedslønn på 28 600 kroner. Dette var en økning på 1 300 kroner eller 4,7 prosent fra 2005. Deltidsansatte menn hadde en månedslønn på 31 800 kroner mens kvinner hadde en månedslønn på 27 600 kroner, en økning på henholdsvis 1 200 og 1 300 kroner fra året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger om 132 231 ansatte i staten som er rapportert inn til Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. oktober 2006.

Lønna for deltidsansatte er gjort om til en lønn som om de jobbet heltid (heltidsekvivalenter). En slik beregning gjør det mulig å sammenligne lønn og lønnsutvikling for både hel- og deltidsansatte.

Tabeller: