1732_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
1732
3,5 prosent mer i lønn for statsansatte
statistikk
2006-05-04T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2005

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

3,5 prosent mer i lønn for statsansatte

Heltidsansatte i staten hadde en månedslønn på 30 000 kroner per 1. oktober 2005. Dette var en økning på 1 000 kroner eller 3,5 prosent fra samme tidspunkt året før.

Ansatte i staten omfatter forvaltningen, universitet og høgskoler samt statens næringsdrift. Heltidsansatte kvinner hadde en månedslønn på 28 300 kroner, en vekst på om lag 1 100 kroner eller 4,0 prosent. Til sammenligning hadde heltidsansatte menn en månedslønn på 31 100 kroner, en vekst på 1 000 kroner eller 3,3 prosent.

Forvaltningen

Forvaltningsvirksomheten i staten sysselsetter om lag 64 500 heltidsansatte, med en gjennomsnittlig månedslønn på 29 800 kroner. Dette utgjorde en vekst på 1 000 kroner eller 3,4 prosent fra samme tidspunkt året før. I forvaltningen har vi blant annet forsvaret, retts- og fengselsvesenet, politi- og påtalemyndigheten, generell offentlig administrasjon og trygdeetaten.

Ansatte i retts- og fengselsvesenet, hadde en månedslønn på 30 000 kroner, en vekst på 1 300 kroner eller 4,4 prosent. Tilsvarende tall for ansatte i politi- og påtalemyndigheten var 29 000 kroner, en økning på 900 kroner eller 3,2 prosent. Ansatte i trygdeetaten hadde en månedslønn på 26 900 kroner, en vekst på 900 kroner eller 3,4 prosent. Generell offentlig administrasjon består blant annet av skatte- og ligningsetaten, og her var månedslønna på 29 900 kroner, en vekst på 1 300 kroner eller 4,5 prosent.

Universitet og høgskoler

Statlig undervisningsvirksomhet består i hovedsak av ansatte i universitet og høgskoler, med til sammen 24 800 heltidsansatte. Månedslønna for denne gruppen utgjorde 31 300 kroner, en økning på 1 000 kroner eller 3,1 prosent fra 2004.

Statlig næringsdrift

Ansatte i statlig næringsdrift omfatter blant annet ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, helse- og sosialtjenester og forretningsmessig tjenesteyting med til sammen vel 18 000 heltidsansatte. I bygge- og anleggsvirksomhet, hvor vi blant annet finner Jernbaneverket og NVE, var månedslønna for heltidsansatte på 27 800 kroner. Dette var en økning på 1 900 kroner eller 7,2 prosent sammenlignet med oktober 2004. I helse- og sosialtjenester finner vi blant annet statlige barne- og ungdomshjem og hjelpemiddelsentralene. Her var månedslønna 27 200 kroner for heltidsansatte, en lønnsvekst på om lag 400 kroner eller 1,5 prosent. Mattilsynet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, statlige forskningsinstitutter og Aetat er eksempler på statlige enheter i forretningsmessig tjenesteyting. Her var månedslønna

28 700 kroner, en vekst på 800 kroner eller 2,7 prosent fra samme tidspunkt året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger om 107 803 heltidsansatte som er rapportert til Statens Sentrale Tjenestemannsregister per 1. oktober 2005. Statistikken omfatter også ansatte på lederlønnsregulativet.

Tabeller: