1734_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
1734
1 000 kroner mer i lønn for ansatte i staten
statistikk
2006-02-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2005

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 000 kroner mer i lønn for ansatte i staten

Ansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 29 700 kroner per 1. oktober 2005. Dette var 1 000 kroner eller 3,5 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte utgjorde 29 900 kroner per oktober 2005, eller 1 000 kroner mer enn på samme tidspunkt i 2004. Menn hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 31 100 kroner, en vekst på 1 000 kroner eller 3,3 prosent fra året før. Til sammenligning hadde heltidsansatte kvinner en månedslønn på 27 900 kroner, en vekst på 1 100 kroner eller 4,0 prosent.

Deltidsansatte

Ved å beregne lønna til deltidsansatte som om de jobbet heltid, hadde deltidsansatte en gjennomsnittlig månedslønn på 27 500 kroner. Dette var en økning på 1 100 kroner eller 4,2 prosent fra 2004. Deltidsansatte menn hadde en månedslønn på 30 900 kroner mens kvinner hadde en månedslønn på 26 400 kroner, en økning på henholdsvis 1 200 og 1 000 kroner fra året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger om 131 368 ansatte i staten som følger Hovedtariffavtalen eller lederlønnsregulativet og er rapportert inn til Statens Sentrale Tjenestemannsregister per 1. oktober 2005.

Lønna for deltidsansatte er gjort om til en lønn som om de jobbet heltid (heltidsekvivalenter). En slik beregning gjør det mulig å sammenligne lønn og lønnsutvikling for både hel- og deltidsansatte.

Mer om lønnsoppgjørene 2005

Tabeller: