1736_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
1736
1 100 mer i månedslønn for statsansatte
statistikk
2005-04-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2004

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 100 mer i månedslønn for statsansatte

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 29 000 kroner per 1. oktober i fjor. Dette var en økning på 1 100 kroner, eller 3,9 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte kvinner hadde en månedslønn på 27 200 kroner, en vekst på om lag 1 400 kroner eller 5,3 prosent. Til sammenlikning hadde heltidsansatte menn en månedslønn på 30 100 kroner, en vekst på snaut 1 000 kroner eller 3,4 prosent.

Høyere utdanning

6 av 10 heltidsansatte i staten har universitets- eller høgskoleutdanning. Ansatte med til og med fire års universitets- eller høgskoleutdanning hadde en månedslønn på 28 500 kroner, en vekst på 1 000 kroner eller 3,6 prosent fra 2003. Menn i denne gruppen hadde en månedslønn på 29 200 kroner mens kvinner hadde en tilsvarende lønn på 27 500 kroner. Ansatte med mer enn fire års universitetsutdanning hadde en månedslønn på 33 800, en vekst på 1 200 kroner eller 3,5 prosent. I denne gruppen hadde menn en månedslønn på 34 900 kroner og kvinner en gjennomsnittlig månedslønn på 31 700 kroner.

Videregående skole

Nesten 40 000 heltidsansatte i staten har ikke registrert annen utdanning enn videregående skole. For denne gruppen var gjennomsnittlig månedslønn 25 600 kroner, en vekst på 800 kroner eller 3,3 prosent fra samme tidspunkt året før. I denne gruppen hadde menn en gjennomsnittlig månedslønn på 26 800 kroner og kvinner 24 000 kroner.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger om 107 666 heltidsansatte og 23 653 deltidsansatte i staten som er rapportert til Statens Sentrale Tjenestemannsregister per 1. oktober 2004. Statistikken omfatter også ansatte på lederlønnsregulativet.

Statistikken publiseres for første gang etter næringsområder, og ikke etter etatsgruppering.

Mer om lønnsoppgjørene 2004