1738_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnstat/aar
1738
4,6 prosent lønnsvekst for ansatte i staten
statistikk
2005-02-11T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnstat, Lønn for ansatte i staten, statsansatte, næringsområder (for eksempel statlig forvaltning, kultur, undervisning ), stillingsbetegnelser (for eksempel førstekonsulent, lensmann, fengselsbetjent)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i staten1. oktober 2004

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

4,6 prosent lønnsvekst for ansatte i staten

Ansatte i staten eksklusive Forsvaret hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 28 700 kroner per 1. oktober 2004. Dette var en økning på 1 300 kroner eller 4,6 prosent fra samme tidspunkt året før.

1 200 kroner mer til heltidsansatte

Heltidsansatte hadde en månedslønn på 29 000 kroner, en økning på 1 200 kroner eller 4,5 prosent fra 2003. Heltidsansatte menn hadde en månedslønn på 30 300 kroner, en vekst på knapt 1 200 kroner eller 4,1 prosent. Til sammenligning hadde heltidsansatte kvinner en månedslønn på 27 300 kroner - en vekst på om lag 1 400 kroner eller 5,3 prosent.

Deltidsansatte opp 1 500 kroner

Deltidsansatte hadde en månedslønn på 26 400 kroner som utgjorde en økning på 1 500 kroner eller 6,1 prosent fra 2003. Deltidsansatte menn hadde en månedslønn på 29 600 kroner, mens kvinner hadde en månedslønn på 25 400 kroner. Dette tilsvarte en økning på henholdsvis 1 800 og 1 400 kroner fra året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på foreløpige opplysninger om 115 610 ansatte i staten som er rapportert inn til Statens Sentrale Tjenestemannsregister per 1. oktober 2004. Statistikken omfatter også ansatte på lederlønnsregulativet. Ansatte i Forsvaret er ikke med i tallgrunnlaget.

Lønna er her beregnet for alle ansatte ved at lønna til deltidsansatte er gjort om til en lønn som om de jobbet heltid. En slik beregning gjør det mulig å sammenligne lønn og lønnsutvikling for både heltidsansatte og deltidsansatte.

Mer om lønnsoppgjørene 2004 ( http://odin.dep.no/asd/norsk/dok/andre_dok/utredninger/NOU/002001-020020/ved002-bn.html )

Tabeller: