140154_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnolje/aar
140154_tabell
statistikk
2013-12-13T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false

Lønn for ansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift1. oktober 2013

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold