66043_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkult/aar
66043
1 100 kroner mer i månedslønn
statistikk
2012-03-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkult, Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritidLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritid1. oktober 2011

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 100 kroner mer i månedslønn

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter var 35 700 kroner per oktober 2011. Dette er 1 100 kroner, eller 3,2 prosent, mer enn på samme tid året før.

Næringshovedområdet omfatter blant annet kunstnerisk virksomhet, underholdning, drift av biblioteker, museer, arkiver og lignende, sports- og fritidsaktiviteter samt drift av fornøyelsesparker.

Kunst og underholdning økte med 2 100 kroner

Heltidsansatte i kunstnerisk virksomhet og underholdsbransjen hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 37 000 kroner. Dette er en økning på 6,0 prosent, eller 2 100 kroner fra oktober 2010. Akademiske yrker er en stor gruppe innenfor dette området og består blant annet av musikere, skuespillere, dansere og regissører. Denne gruppen hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 39 900 kroner i 2011, en økning på 3 500 kroner eller 9,6 prosent fra året før. Høyskoleyrker, hvor vi blant annet finner sceneteknikere og inspisienter, hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 33 000 kroner. Dette er 700 kroner, eller 2,2 prosent, mer enn på samme tid året før.

Biblioteker og museer fikk 1 600 mer

For heltidsansatte innen biblioteker, museer og arkiver, økte gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse med 1 600 kroner, eller 4,7 prosent, fra 2010 til 35 400 kroner i oktober 2011.

Akademiske yrker, som blant annet arkivarer og konservatorer, hadde en månedslønn på 37 600 kroner, mens tilsvarende lønn for høgskoleyrker var 34 200 kroner per 1. oktober 2011. Dette er en økning på henholdsvis 5,6 og 4,0 prosent fra 2010.

Sport og fritid gikk opp med 100 kroner

Heltidsansatte i sports- og fritidsaktiviteter og fornøyelsesparker hadde en månedslønn på 34 600 kroner. Dette er 100 kroner, eller 0,3 prosent, mer enn på samme tid året før. Ansatte i høgskoleyrker hadde en månedslønn på 36 900 kroner. En økning på 800 kroner eller 2,2 prosent fra samme tidspunkt året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter med til sammen 7 993 heltidsansatte og 5 507 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 24 700 ansatte per 1. oktober 2011.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønnen.

Strukturelle endringer i næringen i tillegg til lønnsforhandlinger vil kunne påvirke lønnsendringen som måles.

Tabeller: