54021_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkult/aar
54021
1 000 kroner mer i månedslønn
statistikk
2011-03-11T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkult, Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritidLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritid1. oktober 2010

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 000 kroner mer i månedslønn

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter var på 34 600 kroner per oktober 2010. Dette var 1 000 kroner, eller 3 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Denne statistikken omfatter blant annet kunstnerisk virksomhet, underholdning, drift av biblioteker, museer, arkiver og lignende, sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesparker.

Lønnen innenfor kunst og underholdning opp 4,8 prosent

Heltidsansatte i kunstnerisk virksomhet og underholdsbransjen hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 34 900 kroner. Dette var en økning på 4,8 prosent, eller 1 600 kroner, fra oktober 2009. Akademiske yrker er en stor gruppe på dette området og inkluderer blant annet musikere, skuespillere, dansere og regissører. De hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 36 400 kroner i 2010, noe som ga en økning på 2,2 prosent, eller 800 kroner, fra året før. Høyskoleyrker, hvor vi blant annet finner sceneteknikere og inspisienter, hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 32 300 kroner. Dette var 4,9 prosent, eller 1 500 kroner, mer enn på samme tid året før.

1 600 mer i måneden til ansatte i biblioteker og museer

For heltidsansatte innen biblioteker, museer og arkiver, økte gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse med 1 600 kroner, eller 5 prosent, fra 2009, til 33 800 kroner i oktober 2010. Akademiske yrker, som blant annet inkluderer arkivarer og konservatorer, hadde en månedslønn på 35 600 kroner, mens høyskoleyrker lå på 32 900 kroner per 1. oktober 2010. Dette ga en økning på henholdsvis 5 og 5,4 prosent fra 2009.

Økning innenfor sport og fritid

Heltidsansatte i sports- og fritidsaktiviteter og fornøyelsesparker hadde en månedslønn på 34 500 kroner. Dette var i snitt 400 kroner, eller 1,2 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før. Ansatte i høyskoleyrker hadde en månedslønn på 36 100 kroner. Det er en økning fra samme tidspunkt året før på 1,4 prosent, eller 500 kroner.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i hovednæringsområdet kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter med til sammen 7 578 heltidsansatte og 5 465 deltidsansatte.

Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret hadde området til sammen 23 300 ansatte per oktober 2010.

Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. Dette kan påvirke de målte lønnsendringene i statistikken.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Tabeller: