1544_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkult/aar
1544
400 kroner mer i måneden
statistikk
2010-03-24T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkult, Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritidLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritid1. oktober 2009

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

400 kroner mer i måneden

Heltidsansatte i kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 33 600 kroner per 1. oktober 2009. Dette var om lag 400 kroner eller 1,2 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Næringshovedområdet består av en rekke ulike næringer som kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet, drift av biblioteker, arkiver, muséer og annen kulturvirksomhet, lotteri- og totalisatorspill, sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer.

Reduksjon i lønn for sport og fritid

Flest ansatte finner vi innenfor sports- og fritidsaktiviteter. Heltidsansatte i denne næringen hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 34 100 kroner. Det er 100 kroner mindre enn på samme tidspunkt i 2008, en reduksjon på 0,3 prosent. Den dominerende yrkesgruppen innenfor sport og fritid er høgskoleyrkene, hvor vi blant annet finner trenere og idrettsutøvere. Disse hadde en månedslønn på 35 600 kroner per oktober 2009, en reduksjon på 1,9 prosent eller 700 kroner sammenlignet med året før.

Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet opp 2,5 prosent

Heltidsansatte i kunst og underholdning hadde en månedslønn på 33 300 kroner per oktober 2009. På samme tidspunkt i 2008 var månedslønnen på 32 500 kroner, dette gav en vekst i månedslønnen på 800 kroner eller 2,5 prosent. Ansatte innenfor drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet hadde en månedslønn på 32 200 kroner, en vekst på 3,5 prosent eller 1 100 kroner.

Akademiske yrker økte lønnen med 1 600 kroner

Blant yrkesgruppene med høyest lønnsvekst finner vi akademiske yrker. Per oktober 2009 hadde denne yrkesgruppen en gjennomsnittlig månedslønn på 35 800 kroner, en vekst på 1 600 kroner eller 4,7 prosent fra 2008. Til sammenligning hadde ledere en månedslønn på 42 600 kroner, en vekst på 1,9 prosent eller 600 kroner.

Ny næringsstandard

Fra og med frigivingen i 2009 blir det tatt i bruk ny næringsstandard. Tallene for både 2008 og 2009 er etter ny næringsstandard.

Les mer generell informasjon om overgang til ny standard.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter med til sammen 7 362 heltidsansatte og 5 327 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret hadde næringen 22 100 ansatte per oktober 2009.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønnen. Den avtalte månedslønnen blir målt på tidspunktet 1. oktober, mens bonus, uregelmessige tillegg og overtid er målt som et gjennomsnitt for hele året. Statistikken har fast tellingstidspunkt hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder.

Tabeller: