193934_tabell_214224_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
193934_tabell_214224
statistikk
2015-01-16T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
true
Statistikken viser lønn for ansatte i informasjons- og kommunikasjonsvirksomheter. Månedslønna gikk opp 1 300 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter næring. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
Informasjon og kommunikasjon i alt52 90054 2002,549 50050 9002,8
Forlagsvirksomhet51 00051 8001,648 00049 1002,3
Film- og TV-prod., musikkutgivelse43 00044 7004,042 40043 6002,8
Radio- og fjernsynskringkasting45 30048 1006,243 40045 8005,5
Telekommunikasjon55 00056 4002,551 60052 9002,5
IT-tjenester55 60056 8002,251 70053 0002,5
Informasjonstjenester50 20051 6002,846 20047 1001,9