193934_tabell_214223_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
193934_tabell_214223
statistikk
2015-01-16T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
true
Statistikken viser lønn for ansatte i informasjons- og kommunikasjonsvirksomheter. Månedslønna gikk opp 1 300 kroner fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Heltidsansatte i informasjon og kommunikasjon, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
Informasjon og kommunikasjon i alt52 90054 2002,549 50050 9002,8
Av dette
Lederyrker76 20078 4002,970 80072 7002,7
Akademiske yrker54 20055 4002,251 30052 5002,3
- systemutviklere og programmerere52 90054 5003,050 00051 5003,0
Høgskoleyrker48 50049 8002,744 90046 2002,9
- dataingeniører og -teknikere48 50049 2001,445 70046 8002,4
- informasjonsmedarbeidere og journalister44 80046 1002,942 30043 6003,1
Kontor- og kundeserviceyrker37 80038 3001,336 80037 2001,1
Salgs-, service- og omsorgsyrker36 40037 2002,233 30034 4003,3
Håndverkere o.l.39 50039 9001,037 70038 3001,6
Operatører og sjåfører36 500....35 300....