261832_tabell_268657_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar
261832_tabell_268657
statistikk
2016-06-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser sysselsetting blant innvandrere og deres norskfødte barn. 380 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2015.

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2015, 4. kvartal

Innhold

Innvandrere som er sysselsatte, etter botid og landbakgrunn (verdensregion). Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe1
2015
Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New ZealandGruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom Australia og New Zealand
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4. kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU). Tidligere år var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
Absolutte tall
Bosatt under 1 år13 8544 009
Bosatt fra 1 inntil 2 år16 6845 594
Bosatt fra 2 inntil 3 år17 1876 943
Bosatt fra 3 inntil 4 år17 0958 099
Bosatt fra 4 inntil 5 år18 6527 805
Bosatt fra 5 inntil 6 år16 5617 887
Bosatt fra 6 inntil 7 år13 3418 175
Bosatt fra 7 inntil 10 år37 32320 636
Bosatt fra 10 inntil 15 år18 08332 526
Bosatt fra 15 år og mer40 94368 592
 
Prosent
Bosatt under 1 år64,320,5
Bosatt fra 1 inntil 2 år65,230,7
Bosatt fra 2 inntil 3 år64,538,3
Bosatt fra 3 inntil 4 år65,846,1
Bosatt fra 4 inntil 5 år68,753,0
Bosatt fra 5 inntil 6 år70,556,5
Bosatt fra 6 inntil 7 år73,757,6
Bosatt fra 7 inntil 10 år75,959,5
Bosatt fra 10 inntil 15 år77,258,5
Bosatt fra 15 år og mer66,256,8