261832_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar
261832_tabell
statistikk
2016-06-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser sysselsetting blant innvandrere og deres norskfødte barn. 380 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2015.

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2015, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Sysselsatte i alt og sysselsatte innvandrere etter verdensregion. Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte i alt og sysselsatte innvandrere etter verdensregion. Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte i alt og sysselsatte innvandrere etter verdensregion. Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte i alt og sysselsatte innvandrere etter verdensregion. Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal
Tabell 2Sysselsatte, etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn . Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte, etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn . Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte, etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn . Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte, etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn . Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal
Tabell 3Sysselsatte etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal
Tabell 4Innvandrere som er sysselsatte, etter botid og landbakgrunn (verdensregion). Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppefullscreen-iconInnvandrere som er sysselsatte, etter botid og landbakgrunn (verdensregion). Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppeexcel-iconInnvandrere som er sysselsatte, etter botid og landbakgrunn (verdensregion). Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppecsv-iconInnvandrere som er sysselsatte, etter botid og landbakgrunn (verdensregion). Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe
Tabell 5Sysselsatte innvandrere, etter utvalgte fødeland og kjønn. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver grupp. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte innvandrere, etter utvalgte fødeland og kjønn. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver grupp. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte innvandrere, etter utvalgte fødeland og kjønn. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver grupp. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte innvandrere, etter utvalgte fødeland og kjønn. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver grupp. 4. kvartal
Tabell 6Sysselsatte etter innvandringsbakgrunn, landgruppe og sektor. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte etter innvandringsbakgrunn, landgruppe og sektor. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte etter innvandringsbakgrunn, landgruppe og sektor. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte etter innvandringsbakgrunn, landgruppe og sektor. Absolutte tall og i prosent. 4. kvartal
Tabell 7Sysselsatte etter bostedsfylke og landgruppe. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte etter bostedsfylke og landgruppe. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte etter bostedsfylke og landgruppe. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte etter bostedsfylke og landgruppe. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal
Tabell 8Personer 15-74 år etter kjønn, verdensregion og yrkesstatus. Prosent. 4. kvartalfullscreen-iconPersoner 15-74 år etter kjønn, verdensregion og yrkesstatus. Prosent. 4. kvartalexcel-iconPersoner 15-74 år etter kjønn, verdensregion og yrkesstatus. Prosent. 4. kvartalcsv-iconPersoner 15-74 år etter kjønn, verdensregion og yrkesstatus. Prosent. 4. kvartal
Tabell 9Sysselsatte etter innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartalfullscreen-iconSysselsatte etter innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartalexcel-iconSysselsatte etter innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartalcsv-iconSysselsatte etter innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal
Tabell 10Sysselsatte innvandrere i alderen 15-74 år etter næring og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av sysselsatte i alt i hver næringsgruppe. 4. kvartal.fullscreen-iconSysselsatte innvandrere i alderen 15-74 år etter næring og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av sysselsatte i alt i hver næringsgruppe. 4. kvartal.excel-iconSysselsatte innvandrere i alderen 15-74 år etter næring og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av sysselsatte i alt i hver næringsgruppe. 4. kvartal.csv-iconSysselsatte innvandrere i alderen 15-74 år etter næring og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av sysselsatte i alt i hver næringsgruppe. 4. kvartal.
Tabell 11Sysselsatte 15-74 år etter innvandrerbakgrunn, næring og verdensregion. Prosent.fullscreen-iconSysselsatte 15-74 år etter innvandrerbakgrunn, næring og verdensregion. Prosent.excel-iconSysselsatte 15-74 år etter innvandrerbakgrunn, næring og verdensregion. Prosent.csv-iconSysselsatte 15-74 år etter innvandrerbakgrunn, næring og verdensregion. Prosent.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken