261832_tabell_268655_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar
261832_tabell_268655
statistikk
2016-06-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser sysselsetting blant innvandrere og deres norskfødte barn. 380 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2015.

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2015, 4. kvartal

Innhold

Sysselsatte, etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn . Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal1
2015
Begge kjønnMennKvinner
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4. kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU). Tidligere år var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
Hele befolkningen2 587 7041 362 7571 224 947
Befolkningen uten innvandrerbakgrunn2 184 2651 137 7201 046 545
Innvandrere379 989212 992166 997
Norden47 16724 79922 368
Vest-Europa ellers42 46326 13516 328
EU-land i Øst-Europa113 61373 25140 362
Øst-Europa ellers31 95114 11317 838
Afrika30 72218 26312 459
Asia95 46647 41648 050
Nord-Amerika og Oseania6 5243 6682 856
Sør-og Mellom-Amerika12 0835 3476 736
Norskfødte med innvandrerforeldre23 45012 04511 405
Norden1 644875769
Vest-Europa ellers1 140616524
EU-land i Øst-Europa1 024495529
Øst-Europa ellers1 736813923
Afrika2 3291 1261 203
Asia14 5257 5816 944
Nord-Amerika og Oseania229123106
Sør-og Mellom-Amerika823416407
 
Hele befolkningen66,168,263,9
Befolkningen uten innvandrerbakgrunn67,569,465,5
Innvandrere60,363,756,4
Norden73,374,572,0
Vest-Europa ellers67,270,262,9
EU-land i Øst-Europa68,871,265,0
Øst-Europa ellers61,863,560,5
Afrika40,743,537,2
Asia53,057,249,5
Nord-Amerika og Oseania62,067,556,2
Sør-og Mellom-Amerika60,163,457,6
Norskfødte med innvandrerforeldre51,551,451,7
Norden60,362,258,2
Vest-Europa ellers57,959,556,2
EU-land i Øst-Europa61,258,663,9
Øst-Europa ellers48,645,851,5
Afrika41,638,944,4
Asia51,952,551,2
Nord-Amerika og Oseania49,252,845,7
Sør-og Mellom-Amerika54,351,457,6