261832_tabell_268451_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar
261832_tabell_268451
statistikk
2016-06-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser sysselsetting blant innvandrere og deres norskfødte barn. 380 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2015.

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2015, 4. kvartal

Innhold

Sysselsatte i alt og sysselsatte innvandrere etter verdensregion. Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal1
2015
Absolutte tallProsent
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4. kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU). Tidligere år var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
Hele befolkningen2 587 70466,1
 
Befolkningen eksklusive innvandrere2 207 71567,2
 
Innvandrere i alt379 98960,3
Norden47 16773,3
Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia42 46367,2
EU-land i Øst-Europa113 61368,8
Øst-Europa utenfor EU31 95161,8
Nord-Amerika og Oseania6 52462,0
Asia95 46653,0
Afrika30 72240,7
Sør- og Mellom-Amerika12 08360,1