Tabell

Sysselsatte etter innvandrerkategori, landbakgrunn (verdensregion) og alder. Absolutte tall og i prosent av personer i alt i hver gruppe. 4. kvartal1
2015
I alt15-19 år20-24 år25-29 år30-39 år40 år eller eldre
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4. kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU). Tidligere år var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
Absolutte tall
Hele befolkningen2 587 704109 699212 240269 131555 0251 441 609
Innvandrere i alt379 9895 92522 43851 371135 033165 222
Norden47 1673363 0466 60013 08624 099
Vest-Europa ellers42 4635171 3103 83412 96123 841
EU-land i Øst-Europa113 6131 1765 63218 67148 06540 069
Øst-Europa ellers31 9515962 2134 65210 79813 692
Nord-Amerika og Oseania6 524301536881 9793 674
Asia95 4662 2907 12311 59932 50441 950
Afrika30 7228382 5284 19511 18911 972
Sør-og Mellom-Amerika12 0831424331 1324 4515 925
 
Norskfødte med innvandrerforeldre23 4503 5627 1485 2335 1192 388
Norden1 644114170185319856
Vest-Europa ellers1 14073108139258562
EU-land i Øst-Europa1 02462158189226389
Øst-Europa ellers1 736543723190169111
Nord-Amerika og Oseania2296182529151
Asia14 5252 2384 7343 6903 598265
Afrika2 32943693351641034
Sør-og Mellom-Amerika8239030429911020
 
Prosent
Hele befolkningen66,133,661,774,380,065,9
Innvandrere i alt60,319,649,560,368,260,9
Norden73,325,568,279,083,969,7
Vest-Europa ellers67,220,834,766,778,069,0
EU-land i Øst-Europa68,820,358,768,673,869,9
Øst-Europa ellers61,826,055,367,971,458,4
Nord-Amerika og Oseania62,010,331,560,970,963,1
Asia53,022,650,151,861,252,3
Afrika40,711,732,436,148,546,6
Sør-og Mellom-Amerika60,118,042,758,267,860,4
 
Norskfødte med innvandrerforeldre51,522,858,971,774,665,9
Norden60,325,957,672,580,263,9
Vest-Europa ellers57,920,445,860,481,667,8
EU-land i Øst-Europa61,220,754,575,973,474,0
Øst-Europa ellers48,630,362,773,980,571,2
Nord-Amerika og Oseania49,223,147,464,174,446,7
Asia51,923,059,772,474,172,2
Afrika41,617,255,568,670,665,4
Sør-og Mellom-Amerika54,323,059,170,470,564,5