238056_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarbl/kvartal
238056_tabell
statistikk
2015-11-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikk over ledighet for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med den øvrige befolkning. I august 2015 var innvandrerledigheten 7,6 prosent.

Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)3. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppefullscreen-iconRegistrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppeexcel-iconRegistrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppecsv-iconRegistrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
Tabell 2Registrerte helt arbeidsledige, etter landbakgrunn (verdensregion) og antall år bosatt i Norge. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppefullscreen-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter landbakgrunn (verdensregion) og antall år bosatt i Norge. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppeexcel-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter landbakgrunn (verdensregion) og antall år bosatt i Norge. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppecsv-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter landbakgrunn (verdensregion) og antall år bosatt i Norge. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe
Tabell 3Registrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrkenfullscreen-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrkenexcel-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrkencsv-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken
Tabell 4Registrerte helt arbeidsledige, etter kjønn, innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppefullscreen-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter kjønn, innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppeexcel-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter kjønn, innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppecsv-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter kjønn, innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
Tabell 5Deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, etter innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av bosatte 15-74 år i hver gruppefullscreen-iconDeltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, etter innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av bosatte 15-74 år i hver gruppeexcel-iconDeltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, etter innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av bosatte 15-74 år i hver gruppecsv-iconDeltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, etter innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av bosatte 15-74 år i hver gruppe
Tabell 6Deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av befolkningen 15-74 årfullscreen-iconDeltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av befolkningen 15-74 årexcel-iconDeltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av befolkningen 15-74 årcsv-iconDeltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av befolkningen 15-74 år
Tabell 7Registrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppefullscreen-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppeexcel-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppecsv-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken