Innvandrere, arbeidstakerstatistikk2. halvår 1999

Innhold

Arkiv for Innvandrere, arbeidstakerstatistikk - halvårlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
27. april 2001 2. halvår 2000 Flere fra Øst-Europa i arbeid
31. mai 2000 2. halvår 1999 Flere innvandrere i arbeid