270417_tabell_270654_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
270417_tabell_270654
statistikk
2016-06-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false
Blant personer i alderen 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning var nesten 82 prosent, eller 398 000 personer, sysselsatt 4. kvartal 2015.

Helse- og sosialpersonell2015, 4. kvartal

Innhold

Sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse- og sosialtjenester, etter fagutdanning og alder. Per 4. kvartal12
2015
Alle aldre15-39 år40-54 år55-66 år67 år -
1Helse- og sosialtjenester er næringene 86-88.
2Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. Dette gir endring i tidsserien. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
3Helsefagarbeider er ny fagutdanning fra 2009
4Fra 2011 omfattes bare kliniske psykologer. Øvrige psykologiutdannede plasseres under "Annen helsefaglig utdanning på universitetsnivå".
Helse- og sosialfagutdanning i alt317 296127 783113 39768 5537 563
Helsesekretær8 9242 6884 1951 934107
Hjelpepleier49 3537 62119 54319 5832 606
Helsefagarbeider317 1579 0905 5302 47760
Omsorgsarbeider9 7823 0294 0102 377366
Ambulansearbeider3 5361 7291 39339618
Apotektekniker481209221474
Fotterapeut1 06721154427933
Barne- og ungdomsarbeider15 0548 0334 9342 01968
Tannhelsesekretær3 5799261 4391 12094
Tanntekniker862833214
Aktivitør2 46646896794982
Annen videregående helseutdanning6 2204 96387335727
Ergoterapeut3 4981 8401 08954722
Fysioterapeut9 6674 4222 9252 042278
Jordmor2 9387451 23088776
Radiograf3 0361 5501 00846414
Sykepleier87 96636 06433 23217 3091 361
Vernepleier12 7225 7514 9991 89379
Helsesøster3 9677111 9331 22994
Tannpleier1 09553734719615
Audiograf311173109272
Bioingeniør5 0551 9651 6681 34775
Optiker1205845143
Ortopediingeniør2--20
Barnevernspedagog9 0824 7363 1801 11551
Sosionom10 8515 0443 6621 969176
Reseptar40031
Øvrig helseutdanning på høgskolenivå12 4828 6232 7141 10441
Klinisk ernæringsfysiolog347200112323
Reseptarfarmasøyt2861192
Provisorfarmasøyt804026122
Kiropraktor676413192638
Perfusjonist39817131
Medisinstudent med lisens3323221000
Lege uten spesialitet10 7298 4971 703418111
Lege med spesialitet12 1891 2055 7304 1561 098
Tannlege uten spesialitet3 9851 6651 150909261
Tannlege med spesialitet4586519314654
Psykolog45 7032 5571 920970256
Annen høyere helseutdanning2 2291 59151011810