270417_tabell_270652_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
270417_tabell_270652
statistikk
2016-06-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false
Blant personer i alderen 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning var nesten 82 prosent, eller 398 000 personer, sysselsatt 4. kvartal 2015.

Helse- og sosialpersonell2015, 4. kvartal

Innhold

Personer i arbeidsstyrken med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, arbeidsstyrkestatus og alder1
2015
I arbeidsstyrken i altSysselsatteRegistrerte arbeidsledige
Alle aldreAlle aldre15-66 år67 år og overAlle aldre
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. Dette gir endring i tidsserien. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
2Helsefagarbeider er ny fagtudanning fra 2009
3Fra 2011 er kun kliniske psykologer inkludert. Øvrige psykologiutdannede er inkludert i "Annen helsefaglig utdanning på universitetsnivå".
Helse- og sosialfagutdanning i alt400 326397 818387 42010 3982 508
Helsesekretær11 72911 55511 426129174
Hjelpepleier59 21758 81155 6883 123406
Helsefagarbeider218 46818 22518 16263243
Omsorgsarbeider12 96612 85412 448406112
Ambulansearbeider4 3034 2844 2315319
Apotektekniker5 2365 1325 07656104
Fotterapeut1 8881 8661 8105622
Barne- og ungdomsarbeider23 30823 03322 922111275
Tannhelsesekretær5 0604 9824 86511778
Tanntekniker7277146645013
Aktivitør3 6283 6003 49510528
Annen videregående helseutdanning6 7536 7486 719295
Ergoterapeut4 6024 5684 5224634
Fysioterapeut12 41712 35411 87547963
Jordmor3 1973 1893 096938
Radiograf3 5843 5653 5442119
Sykepleier101 839101 57299 7271 845267
Vernepleier15 64315 56415 45311179
Helsesøster4 4854 4794 3401396
Tannpleier1 4141 4061 377298
Audiograf511498495313
Bioingeniør7 0026 9556 83611947
Optiker1 7001 6881 6484012
Ortopediingeniør22022021550
Barnevernspedagog12 00011 90911 80510491
Sosionom15 54815 42815 045383120
Reseptar36362790
Øvrig helseutdanning på høgskolenivå13 42413 41413 3734110
Klinisk ernæringsfysiolog746739725147
Reseptarfarmasøyt1 7421 7341 707278
Provisorfarmasøyt2 9992 9842 9255915
Kiropraktor776775762131
Perfusjonist41413920
Medisinstudent med lisens38638438402
Lege uten spesialitet312 66512 53312 337196132
Lege med spesialitet14 09214 08212 6091 47310
Tannlege uten spesialitet4 6264 6074 23936819
Tannlege med spesialitet599599523760
Psykolog7 2537 2246 83838629
Annen høyere helseutdanning3 4963 4673 4481929