160845_tabell_179954_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
160845_tabell_179954
statistikk
2014-06-13T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
false

Helse- og sosialpersonell2013, 4. kvartal

Innhold

Innvandrere og ikke-bosatte 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. Per 4. kvartal. Prosent endring siste år1
Alle landAlle landNorgeNorgeDanmarkDanmarkFinlandFinlandSverigeSverigeTysklandTysklandØvrige EU/EØS-land, USA, Canada, Australia og New ZealandØvrige EU/EØS-land, USA, Canada, Australia og New ZealandEuropa utenom EU-/EØS-områdetEuropa utenom EU-/EØS-områdetAsia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New ZealandAsia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand
20132012 - 201320132012 - 201320132012 - 201320132012 - 201320132012 - 201320132012 - 201320132012 - 201320132012 - 201320132012 - 2013
1Helse-og sosialtjenester inkluderer næringene 86-88
2Helsefagarbeider er inkludert
3Medisinstudenter med lisens er inkludert
4Fra 2011 er kun kliniske psykologer inkludert. Personer med andre psykologiutdanninger finnes under "Øvrig helseutdanning på universitetsnivå"
Helse- og sosialfagutdanning i alt32 7936,7321-40,01 7331,39630,65 3750,42 2840,55 6257,53 49110,913 00110,9
Hjelpepleier, omsorgsarbeider og helsearbeider28 39912,5111-3,8178-2,7145-7,61 3081,11565,45787,41 17714,34 74618,5
Andre grupper på videregående nivå2 57210,021-38,98710,134-10,51665,11536,330118,037312,31 4379,8
Ergo- og fysioterapeut1 2270,7624,31411,4530,0223-2,21762,34130,24117,11740,0
Sykepleier, jordmor og helsesøster9 9664,0101-8,75673,15794,72 206-1,66321,92 0058,88034,23 0735,8
Øvrig helseutdanning på høgskolenivå3 5496,346-1,2233-2,165-3,04004,21621,96635,935614,11 6247,1
Lege32 232-0,1132,8166-3,5176,33561,1169-14,2430-2,13307,57511,6
Lege med spesialitet2 7264,6110,02120,535-2,83670,35950,87147,02249,356810,5
Tannlege og tannlegespesialister9287,538,334-5,6170,01363,0161-2,417514,48735,93157,9
Psykolog45928,26-25,0897,214-6,71584,6541,915812,13313,88017,6
Øvrig helseutdanning på universitetsnivå60214,93-14,32630,04-20,05517,0264,018819,0674,723316,5