183629_tabell_184418_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/arbmiljo/hvert-3-aar
183629_tabell_184418
statistikk
2014-07-03T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false
Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2013 omhandler bl.a. kjemisk, ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø, helseplager, konflikter og tilknytning til arbeidsplassen.

Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen2013

Innhold

Arbeidsmiljø blant sysselsatte i alderen 18-66 år. Prosent
199320032013
Er uten skriftlig ansettelseskontrakt, andel av ansatte18104
Er i fare for å miste jobben15209
Hatt sammenhengende sykefravær på mer enn 14 dagar, siste 12 mnd141816
Har vært utsatt for arbeidsulykker, siste 12 mnd332
Opplever dårlig forhold mellom ansatte og ledelse, ofte eller av og til, ansatte423231
Utsatt for plaging eller erting av arbeidskamerater, et par ganger i mnd el mer322