183629_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/arbmiljo/hvert-3-aar
183629_tabell
statistikk
2014-07-03T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Sosiale forhold og kriminalitet
no
false
Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2013 omhandler bl.a. kjemisk, ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø, helseplager, konflikter og tilknytning til arbeidsplassen.

Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen2013

Innhold