400625_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutu/aar
400625_tabell
statistikk
2020-09-03T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
true

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2020, 2. kvartal

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Personer i alt 15-66 år og personer med nedsatt funksjonsevne etter arbeidsstyrkestatus. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppefullscreen-iconPersoner i alt 15-66 år og personer med nedsatt funksjonsevne etter arbeidsstyrkestatus. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppeexcel-iconPersoner i alt 15-66 år og personer med nedsatt funksjonsevne etter arbeidsstyrkestatus. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppecsv-iconPersoner i alt 15-66 år og personer med nedsatt funksjonsevne etter arbeidsstyrkestatus. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppe
Tabell 2Personer i alt 15-66 år og personer med nedsatt funksjonsevne etter arbeidsstyrkestatus og kjønn. 1 000fullscreen-iconPersoner i alt 15-66 år og personer med nedsatt funksjonsevne etter arbeidsstyrkestatus og kjønn. 1 000excel-iconPersoner i alt 15-66 år og personer med nedsatt funksjonsevne etter arbeidsstyrkestatus og kjønn. 1 000csv-iconPersoner i alt 15-66 år og personer med nedsatt funksjonsevne etter arbeidsstyrkestatus og kjønn. 1 000
Tabell 3Sysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med nedsatt funksjonsevne etter alder og kjønn. Prosent av alle personer i hver gruppefullscreen-iconSysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med nedsatt funksjonsevne etter alder og kjønn. Prosent av alle personer i hver gruppeexcel-iconSysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med nedsatt funksjonsevne etter alder og kjønn. Prosent av alle personer i hver gruppecsv-iconSysselsatte i alt 15-66 år og sysselsatte med nedsatt funksjonsevne etter alder og kjønn. Prosent av alle personer i hver gruppe
Tabell 4Andel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med nedsatt funksjonsevne. Prosentfullscreen-iconAndel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med nedsatt funksjonsevne. Prosentexcel-iconAndel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med nedsatt funksjonsevne. Prosentcsv-iconAndel sysselsatte på deltid blant sysselsatte i alt 15-66 år og blant sysselsatte med nedsatt funksjonsevne. Prosent
Tabell 5Personer og sysselsatte 15-66 år med nedsatt funksjonsevne, etter mottak av stønader. 1000fullscreen-iconPersoner og sysselsatte 15-66 år med nedsatt funksjonsevne, etter mottak av stønader. 1000excel-iconPersoner og sysselsatte 15-66 år med nedsatt funksjonsevne, etter mottak av stønader. 1000csv-iconPersoner og sysselsatte 15-66 år med nedsatt funksjonsevne, etter mottak av stønader. 1000
Tabell 6Ansatte 15-66 år med nedsatt funksjonsevne, etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonsnedsettelsen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb. 1000fullscreen-iconAnsatte 15-66 år med nedsatt funksjonsevne, etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonsnedsettelsen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb. 1000excel-iconAnsatte 15-66 år med nedsatt funksjonsevne, etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonsnedsettelsen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb. 1000csv-iconAnsatte 15-66 år med nedsatt funksjonsevne, etter tilpasninger i arbeidssituasjonen og etter om funksjonsnedsettelsen oppstod før eller etter at de begynte i nåværende jobb. 1000
Tabell 7Ansatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonsnedsettelsen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000fullscreen-iconAnsatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonsnedsettelsen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000excel-iconAnsatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonsnedsettelsen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000csv-iconAnsatte som i noen grad har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonsnedsettelsen, etter kjønn og behov for mer tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000
Tabell 8Ansatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonsnedsettelsen, etter kjønn og behov for slik tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000fullscreen-iconAnsatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonsnedsettelsen, etter kjønn og behov for slik tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000excel-iconAnsatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonsnedsettelsen, etter kjønn og behov for slik tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000csv-iconAnsatte som ikke har fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonsnedsettelsen, etter kjønn og behov for slik tilrettelegging i forhold til jobb. 1 000
Tabell 9Ikke-sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne 15-66 år, etter ønske om arbeid. 1000 og prosentfullscreen-iconIkke-sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne 15-66 år, etter ønske om arbeid. 1000 og prosentexcel-iconIkke-sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne 15-66 år, etter ønske om arbeid. 1000 og prosentcsv-iconIkke-sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne 15-66 år, etter ønske om arbeid. 1000 og prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken