212296_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
212296_tabell
statistikk
2015-11-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
false
Arbeidskraftundersøkelsen, sesongjusterte månedlige tall, viser utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet på kort sikt. Ledigheten var 4,6 prosent i september 2015.

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talseptember 2015

Innhald