287370_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/aku/kvartal
287370_tabell
statistikk
2018-01-25T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
false

Arbeidskraftundersøkelsen4. kvartal 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønnfullscreen-iconPersoner i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønnexcel-iconPersoner i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønncsv-iconPersoner i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn
Tabell 2Personer 15-74 år etter arbeidsstyrkestatus (AKU) og kjønn. 1000fullscreen-iconPersoner 15-74 år etter arbeidsstyrkestatus (AKU) og kjønn. 1000excel-iconPersoner 15-74 år etter arbeidsstyrkestatus (AKU) og kjønn. 1000csv-iconPersoner 15-74 år etter arbeidsstyrkestatus (AKU) og kjønn. 1000
Tabell 3Personer 15-74 år etter arbeidsstyrkestatus (AKU) og kjønn. Endringstall fra samme periode året før. 1000fullscreen-iconPersoner 15-74 år etter arbeidsstyrkestatus (AKU) og kjønn. Endringstall fra samme periode året før. 1000excel-iconPersoner 15-74 år etter arbeidsstyrkestatus (AKU) og kjønn. Endringstall fra samme periode året før. 1000csv-iconPersoner 15-74 år etter arbeidsstyrkestatus (AKU) og kjønn. Endringstall fra samme periode året før. 1000
Tabell 4Personer 15-74 år etter arbeidsstyrkestatus (AKU) og kjønn. Prosentfullscreen-iconPersoner 15-74 år etter arbeidsstyrkestatus (AKU) og kjønn. Prosentexcel-iconPersoner 15-74 år etter arbeidsstyrkestatus (AKU) og kjønn. Prosentcsv-iconPersoner 15-74 år etter arbeidsstyrkestatus (AKU) og kjønn. Prosent
Tabell 5Arbeidsstyrken og sysselsatte 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). 1 000fullscreen-iconArbeidsstyrken og sysselsatte 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). 1 000excel-iconArbeidsstyrken og sysselsatte 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). 1 000csv-iconArbeidsstyrken og sysselsatte 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). 1 000
Tabell 6Arbeidsstyrken og sysselsatte 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). I prosent av befolkningenfullscreen-iconArbeidsstyrken og sysselsatte 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). I prosent av befolkningenexcel-iconArbeidsstyrken og sysselsatte 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). I prosent av befolkningencsv-iconArbeidsstyrken og sysselsatte 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). I prosent av befolkningen
Tabell 7Personer 15-74 år, sysselsatte, etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke og arbeidsledige, etter alder og kjønn (AKU). 1 000fullscreen-iconPersoner 15-74 år, sysselsatte, etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke og arbeidsledige, etter alder og kjønn (AKU). 1 000excel-iconPersoner 15-74 år, sysselsatte, etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke og arbeidsledige, etter alder og kjønn (AKU). 1 000csv-iconPersoner 15-74 år, sysselsatte, etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke og arbeidsledige, etter alder og kjønn (AKU). 1 000
Tabell 8Arbeidsstyrken 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). 1 000fullscreen-iconArbeidsstyrken 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). 1 000excel-iconArbeidsstyrken 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). 1 000csv-iconArbeidsstyrken 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). 1 000
Tabell 9Arbeidsstyrken 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). I prosent av alle personer i hver gruppefullscreen-iconArbeidsstyrken 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). I prosent av alle personer i hver gruppeexcel-iconArbeidsstyrken 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). I prosent av alle personer i hver gruppecsv-iconArbeidsstyrken 15-74 år, etter alder og kjønn (AKU). I prosent av alle personer i hver gruppe
Tabell 10Sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per. uke (AKU). 1 000fullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per. uke (AKU). 1 000excel-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per. uke (AKU). 1 000csv-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og avtalt/vanlig arbeidstid per. uke (AKU). 1 000
Tabell 11Personer 15-74 år, etter hovedsakelig virksomhet, deltidssysselsetting og alder (AKU). 1 000fullscreen-iconPersoner 15-74 år, etter hovedsakelig virksomhet, deltidssysselsetting og alder (AKU). 1 000excel-iconPersoner 15-74 år, etter hovedsakelig virksomhet, deltidssysselsetting og alder (AKU). 1 000csv-iconPersoner 15-74 år, etter hovedsakelig virksomhet, deltidssysselsetting og alder (AKU). 1 000
Tabell 12Sysselsatte 15-74 år, etter næring (AKU). 1000fullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter næring (AKU). 1000excel-iconSysselsatte 15-74 år, etter næring (AKU). 1000csv-iconSysselsatte 15-74 år, etter næring (AKU). 1000
Tabell 13Gjennomsnittlig antall utførte ukeverk (à 37,5 timer) etter næring (AKU). 1000fullscreen-iconGjennomsnittlig antall utførte ukeverk (à 37,5 timer) etter næring (AKU). 1000excel-iconGjennomsnittlig antall utførte ukeverk (à 37,5 timer) etter næring (AKU). 1000csv-iconGjennomsnittlig antall utførte ukeverk (à 37,5 timer) etter næring (AKU). 1000
Tabell 14Sysselsatte 15-74 år og gjennomsnittlig antall utførte ukeverk per uke (à 37,5 timer), etter kjønn og yrkesstatus. 1 000. Faktisk arbeidstid etter kjønn og yrkesstatus. Timer per ukefullscreen-iconSysselsatte 15-74 år og gjennomsnittlig antall utførte ukeverk per uke (à 37,5 timer), etter kjønn og yrkesstatus. 1 000. Faktisk arbeidstid etter kjønn og yrkesstatus. Timer per ukeexcel-iconSysselsatte 15-74 år og gjennomsnittlig antall utførte ukeverk per uke (à 37,5 timer), etter kjønn og yrkesstatus. 1 000. Faktisk arbeidstid etter kjønn og yrkesstatus. Timer per ukecsv-iconSysselsatte 15-74 år og gjennomsnittlig antall utførte ukeverk per uke (à 37,5 timer), etter kjønn og yrkesstatus. 1 000. Faktisk arbeidstid etter kjønn og yrkesstatus. Timer per uke
Tabell 15Sysselsatte 15-74 år og midlertidig fraværende hele referanseuka, etter fraværsårsak og kjønn (AKU). I prosent av antall sysselsattefullscreen-iconSysselsatte 15-74 år og midlertidig fraværende hele referanseuka, etter fraværsårsak og kjønn (AKU). I prosent av antall sysselsatteexcel-iconSysselsatte 15-74 år og midlertidig fraværende hele referanseuka, etter fraværsårsak og kjønn (AKU). I prosent av antall sysselsattecsv-iconSysselsatte 15-74 år og midlertidig fraværende hele referanseuka, etter fraværsårsak og kjønn (AKU). I prosent av antall sysselsatte
Tabell 16Sysselsatte 15-74 år og midlertidig fraværende hele referanseuka, etter fraværsårsak og kjønn (AKU). 1 000fullscreen-iconSysselsatte 15-74 år og midlertidig fraværende hele referanseuka, etter fraværsårsak og kjønn (AKU). 1 000excel-iconSysselsatte 15-74 år og midlertidig fraværende hele referanseuka, etter fraværsårsak og kjønn (AKU). 1 000csv-iconSysselsatte 15-74 år og midlertidig fraværende hele referanseuka, etter fraværsårsak og kjønn (AKU). 1 000
Tabell 17Midlertidig ansatte 15-74 år etter næring (AKU). 1000fullscreen-iconMidlertidig ansatte 15-74 år etter næring (AKU). 1000excel-iconMidlertidig ansatte 15-74 år etter næring (AKU). 1000csv-iconMidlertidig ansatte 15-74 år etter næring (AKU). 1000
Tabell 18Midlertidig ansatte 15-74 år etter næring (AKU). I prosent av alle ansattefullscreen-iconMidlertidig ansatte 15-74 år etter næring (AKU). I prosent av alle ansatteexcel-iconMidlertidig ansatte 15-74 år etter næring (AKU). I prosent av alle ansattecsv-iconMidlertidig ansatte 15-74 år etter næring (AKU). I prosent av alle ansatte
Tabell 19Arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn og alder (AKU). 1000 og prosentfullscreen-iconArbeidsledige 15-74 år, etter kjønn og alder (AKU). 1000 og prosentexcel-iconArbeidsledige 15-74 år, etter kjønn og alder (AKU). 1000 og prosentcsv-iconArbeidsledige 15-74 år, etter kjønn og alder (AKU). 1000 og prosent
Tabell 20Arbeidsledige 15-74 år, etter søkingens varighet (AKU). 1 000 og prosentfullscreen-iconArbeidsledige 15-74 år, etter søkingens varighet (AKU). 1 000 og prosentexcel-iconArbeidsledige 15-74 år, etter søkingens varighet (AKU). 1 000 og prosentcsv-iconArbeidsledige 15-74 år, etter søkingens varighet (AKU). 1 000 og prosent
Tabell 21Arbeidsledige 15-74 år, etter hovedsakelig virksomhet (AKU). 1000fullscreen-iconArbeidsledige 15-74 år, etter hovedsakelig virksomhet (AKU). 1000excel-iconArbeidsledige 15-74 år, etter hovedsakelig virksomhet (AKU). 1000csv-iconArbeidsledige 15-74 år, etter hovedsakelig virksomhet (AKU). 1000
Tabell 22Arbeidsledige og undersysselsatte 15-74 år, etter kjønn og ønsket arbeidstid per uke. Tilbud av ukeverk (a 37,5 timer) (AKU). 1 000fullscreen-iconArbeidsledige og undersysselsatte 15-74 år, etter kjønn og ønsket arbeidstid per uke. Tilbud av ukeverk (a 37,5 timer) (AKU). 1 000excel-iconArbeidsledige og undersysselsatte 15-74 år, etter kjønn og ønsket arbeidstid per uke. Tilbud av ukeverk (a 37,5 timer) (AKU). 1 000csv-iconArbeidsledige og undersysselsatte 15-74 år, etter kjønn og ønsket arbeidstid per uke. Tilbud av ukeverk (a 37,5 timer) (AKU). 1 000
Tabell 23Sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og bostedsfylke (AKU). 1000fullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og bostedsfylke (AKU). 1000excel-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og bostedsfylke (AKU). 1000csv-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og bostedsfylke (AKU). 1000
Tabell 24Sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og bostedsfylke (AKU), i prosent av alle personer i hver gruppefullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og bostedsfylke (AKU), i prosent av alle personer i hver gruppeexcel-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og bostedsfylke (AKU), i prosent av alle personer i hver gruppecsv-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og bostedsfylke (AKU), i prosent av alle personer i hver gruppe
Tabell 25Sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt. Prosentfullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt. Prosentexcel-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt. Prosentcsv-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt. Prosent
Tabell 26Sysselsatte 15-74 år, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt. 1 000fullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt. 1 000excel-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt. 1 000csv-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn og yrke. Årsgjennomsnitt. 1 000
Tabell 27Sysselsatte 15-74 år, etter yrke, sektor og kjønn. Årsgjennomsnitt. 1000fullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter yrke, sektor og kjønn. Årsgjennomsnitt. 1000excel-iconSysselsatte 15-74 år, etter yrke, sektor og kjønn. Årsgjennomsnitt. 1000csv-iconSysselsatte 15-74 år, etter yrke, sektor og kjønn. Årsgjennomsnitt. 1000
Tabell 28Sysselsatte 15-74 år, etter yrke og næring. Årsgjennomsnitt. 1000fullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter yrke og næring. Årsgjennomsnitt. 1000excel-iconSysselsatte 15-74 år, etter yrke og næring. Årsgjennomsnitt. 1000csv-iconSysselsatte 15-74 år, etter yrke og næring. Årsgjennomsnitt. 1000
Tabell 29Sysselsatte 15-74 år, etter kjønn, yrke og avtalt/vanlig arbeidstid. Årsgjennomsnittfullscreen-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn, yrke og avtalt/vanlig arbeidstid. Årsgjennomsnittexcel-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn, yrke og avtalt/vanlig arbeidstid. Årsgjennomsnittcsv-iconSysselsatte 15-74 år, etter kjønn, yrke og avtalt/vanlig arbeidstid. Årsgjennomsnitt

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken