372769
/arbeid-og-lonn/statistikker/aki/kvartal
372769
statistikk
2019-08-23T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
aki, Arbeidskraftkostnadsindeks, arbeidskraftkostnader, indeks, næringshovudområde (for eksempel industri, bygg og anlegg, olje), næringar, heltidstilsette, deltidstilsetteLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Arbeidskraftkostnadsindeks2. kvartal 2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Totale arbeidskraftkostnader, etter næringshovudområde.
IndeksProsent
2. kvartal 20191. kvartal 2019 - 2. kvartal 20192. kvartal 2018 - 2. kvartal 2019
Bergverksdrift og utvinning107,1-1,62,1
Industri106,10,22,8
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn109,11,22,8
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd105,8-0,62,8
Byggje- og anleggsverksemd107,50,93,9
Varehandel, reparasjon av motorvogner107,30,43,6
Transport og lagring108,62,23,7
Overnattings- og serveringsverksemd106,90,64,0
Informasjon og kommunikasjon106,7-0,21,5
Omsetning og drift av fast eigedom105,5-1,21,0
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting107,10,82,7
Forretningsmessig tenesteyting106,80,33,4
Undervisning106,70,42,7
Helse og sosialtenester108,70,83,8
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar106,9-0,23,0
Personleg tenesteyting106,90,72,7

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB